Preskočiť na hlavný obsah

Výsledky pre ""

136 výsledkov
Výsledky na stranu
Strana $value1 z $value2
Len v kategóriách
Tagy

Začiatkom mája 2024 publikovala Severoatlantická rada NATO vyhlásenie, ktoré vyjadruje kolektívne znepokojenie členských štátov NATO nad odhalením viacerých škodlivých aktivít Ruskej federácie na území aliancie. V nedávnej minulosti boli zaznamenané ruské nepriateľské činnosti v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Pobaltí, ale aj v priamom susedstve Slovenska – v Poľsku a Česku. Ruské škodlivé aktivity v severoatlantickom priestore úzko súvisia so snahami o podkopanie podpory západných spojencov pre Ukrajinu, ktorá sa už viac ako dva roky bráni ruskej vojenskej agresii.

Nová informačná kampaň proti dezinformáciám! Centrum boja proti hybridným hrozbám Ministerstva vnútra SR pripravilo informačnú kampaň s názvom „Je to PRAVDA?“, ktorá je zameraná na prevenciu a zvyšovanie povedomia verejnosti o dezinformáciách na internete. Vyvodenie zodpovednosti samotným tvorcom dezinformácií je v súčasnosti takmer nemožné. Potrebný je preto širší, inkluzívny prístup k posilňovaniu odolnosti verejnosti pred...

Napriek obrovskému informačnému presýteniu je možné aj z množstva verejných dát získať informácie, o ktorých ste možno ani netušili, že sa v tomto priestore nachádzajú. Niekedy pritom môže ísť aj o informácie, ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť štátu. Aktivita zameraná na získavanie takýchto komplexných údajov z bežne dostupných zdrojov informácií sa zvyčajne označuje ako OSINT. V tomto článkom vám priblížime, čo presne tento pojem predstavuje a aký je jeho význam pre boj proti hybridným hrozbám.

V dobe, ktorej dominuje rýchla výmena a šírenie informácií v online priestore je čoraz náročnejšie odlíšiť fakty od fikcie. Úloha organizácií, novinárov, ale aj obyčajných jednotlivcov na celom svete sa tak stáva vitálnou pre zabezpečovanie dôveryhodnosti spravodajských a informačných zdrojov.  Pre overovanie pravdivosti informácií sa však nemusíte spoliehať len na prácu overovateľov. V tomto príspevku vám ponúkneme dva spoľahlivé odkazy na boj proti nim. 

V dobe, kedy sa hranica medzi realitou a fikciou stáva čoraz menej jasnou, predstavuje vzostup obsahu generovaného umelou inteligenciou zásadnú výzvu pre rozoznávanie toho, čo je pravda a čo lož. Kvalitné deepfake nahrávky dokážu s úžasnou presnosťou manipulovať audiovizuálny obsah, ktorý imituje tváre, hlasy a činy nič netušiacich osôb. Najväčším rizikom teda je, že sa ľahko manipulovateľným stalo nie len to, čo čítame, ale aj to, čo vidíme alebo počujeme.

Hybrid CoE: Boj proti hybridným hrozbám v kontexte volieb (originálny názov: Hybrid CoE Research Report 12: Countering hybrid threats to elections: From updating legislation to establishing collaboration networks) Hybrid CoE je autonómna medzinárodná sieťová organizácia na boj proti hybridným hrozbám. Centrum bolo založené v roku 2017 prvými 9 členmi NATO a EÚ a nachádza sa vo...

FAQ

Často kladené otázky o hybridných hrozbách Hybridné hrozby predstavujú dôležitú výzvu pre globálnu, regionálnu a národnú bezpečnosť. Efektívny boj proti tomuto fenoménu si v dnešnom prepojenom svete vyžaduje komplexný a inkluzívny prístup. Pochopenie hlbších súvislostí problematiky hybridných hrozieb – od zúčastnených aktérov po nástroje, ktoré využívajú – je nevyhnutné na efektívne budovanie odolnosti proti nim....

Len pred niekoľkými dňami sa vo svetových médiách objavila správa o požiadavke Podnesterska, moldavského separatistického regiónu, o ochranu pred tlakom moldavskej centrálnej vlády. Túto žiadosť adresoval miestny parlament Ruskej federácii, ktorá udržuje v regióne ovládanom separatistami vojenskú prítomnosť. Prečítajte si správu Európskeho centra výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám (Hybrid CoE) o ruskom hybridnom pôsobení v Moldavsku. 

VIGINUM: „Portal Kombat“ – štruktúrovaná a koordinovaná sieť proruskej propagandy (2. časť) (originálny názov: Portal Kombat : un réseau structuré et coordonné de propagande prorusse) V predchádzajúcom článku sme vám prezentovali správu Francúzskej služby ochrany pred zahraničným digitálnym ovplyvňovaním (VIGINUM), v rámci ktorej boli analyzované spravodajské portály, ktoré šíria proruský obsah pre medzinárodné publikum. Táto sieť s názvom...

VIGINUM: „Portal Kombat“ – štruktúrovaná a koordinovaná sieť proruskej propagandy (originálny názov: Portal Kombat : un réseau structuré et coordonné de propagande prorusse)  Francúzska služba ochrany pred zahraničným digitálnym ovplyvňovaním (VIGINUM) publikovala výsledky niekoľkomesačnej práce, v rámci ktorej boli analyzované spravodajské portály, ktoré šíria proruský obsah pre medzinárodné publikum. Od septembra do decembra 2023 identifikovali analytici sieť...

Európska služba pre vonkajšiu činnosť: Správa o hrozbách manipulácie s informáciami a zasahovaní zo zahraničia (originálny názov: EEAS Report on Foreign Information Manipulation and Interference Threats) V dobe charakterizovanej digitalizáciou a vzájomnou prepojenosťou sa informačné prostredie stalo bojiskom a zároveň priestorom pre aktérov, ktorí sa polarizáciou spoločností, ovplyvňovaním ich verejnej mienky či snahami o spochybňovanie ich základných hodnôt...

Prehľad medzinárodnej pomoci pre Ukrajinu II.: Slovensko a medzinárodná pomoc V predchádzajúcich dvoch článkoch sme vám najprv priniesli prehľad sankcií, ktoré boli uvalené na Ruskú federáciu z dôvodu hrubého porušovania medzinárodného práva a pokračujúcej ruskej agresie proti Ukrajine. Okrem prijatia sankčných opatrení voči agresorovi sa zaviazalo viacero štátov k poskytnutiu vojenskej a humanitárnej asistencie pre Ukrajinu. Z tohto dôvodu sme...

Kiel Institute for the World Economy: Prehľad medzinárodnej pomoci pre Ukrajinu I. V predchádzajúcom článku sme vám priniesli prehľad sankcií, ktoré boli uvalené na Ruskú federáciu z dôvodu hrubého porušovania medzinárodného práva a pokračujúcej ruskej agresie proti Ukrajine. V reakcii na ruskú vojenskú inváziu, ktorá vypukla 24. februára 2022 sa okrem prijatia sankčných opatrení voči agresorovi zaviazalo viacero štátov...

Castellum.AI: Prehľad sankcií uvalených na Ruskú federáciu V ostatnom období sa v mediálnom priestore v súvislosti s medzinárodným dianím často vyskytovali pojmy ako sankcie, sankčná politika či sankčný balíček. Čo však pojem medzinárodné sankcie predstavuje a ako súvisí s vojnou na Ukrajine?  V slovenskej legislatíve je tento pojem definovaný ako „obmedzenie, príkaz alebo zákaz (…) na účely zabezpečenia, udržania a...

Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií Prinášame vám posledný príspevok zo série článkov Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií: Aktívne opatrenia. V predchádzajúcich článkoch sme poodhalili skryté pozadie dezinformačných operácií, ktoré počas studenej vojny vykonávali tajné služby Sovietskeho zväzu a socialistického Československa. Aktívne opatrenia, teda vplyvové aktivity sovietskej KGB a spriaznených tajných služieb, mali za cieľ rozkladať politický a ústavný...

SFPA: Ako chrániť študentov pred dezinformáciami o zahraničnej politike, EÚ a NATO? (originálny názov: Metodika vzdelávania slovenskej mládeže: Ako chrániť študentov proti dezinformáciám o zahraničnej politike, EÚ a NATO?) Hybridné hrozby sa v posledných rokoch stali jednou z najdôležitejších tém v oblasti bezpečnosti tak na Slovensku, ako i na úrovni EÚ či NATO. Bezpečnostné prostredie vo svete aj v Európe...

Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií Po krátkej novoročnej prestávke vám opäť prinášame článok zo série Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií: Aktívne opatrenia. Ako ilustrovali prechádzajúce časti tejto série, obdobie studenej vojny bolo okrem neistoty z permanentne hroziaceho globálneho konfliktu charakteristické aj vzájomnými podvratnými operáciami. Odtajnené materiály osvetľujú tajné opatrenia štátov, ktoré boli častokrát cielené na podkopanie...

Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií V ďalšom článku zo série Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií: Aktívne opatrenia vám opäť priblížime fungovanie sveta tajných spravodajských operácií a dezinformačných kampaní, tentokrát z pohľadu socialistického Československa. Po monopolizácii politickej moci komunistami sa Československo stalo koncom 40. rokov členom sústavy socialistických štátov a satelitom Sovietskeho zväzu. Charakteristickou črtou tohto...

Alt-tech platformy a dezinformácie Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR publikovalo analýzu dezinformačného prostredia na alt-tech platformách. Táto analýza sa venuje identifikácii slovenského obsahu a prepojení na vybraných alt-tech platformách za účelom zmapovania domáceho dezinformačného ekosystému na relatívne málo známych sociálnych médiách.   Pojem alt-tech predstavuje alternatívne platformy sociálnych médií, ktoré slúžia ako náhrada tradičným, „mainstream“...

Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií V našom úvodnom článku sme prezentovali základné ciele vplyvových a informačných operácií Sovietskeho zväzu počas studenej vojny a paralely vtedajšieho sovietskeho a súčasného ruského pôsobenia. Ako bolo uvedené, poznanie minulosti môže pomôcť pochopiť modus operandi dnešných dezinformačných kampaní a prispieť k budovaniu odolnosti spoločnosti. Už dnes Vám preto prinášame druhú časť zo...

Život dezinformácie: Od vzniku naratívu po jeho rozšírenie v slovenskom priestore Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR publikovalo analýzu šírenia dezinformačných naratívov v slovenskom priestore. Táto analýza sa venuje šíreniu zahraničných naratívov naprieč viacerými platformami – sociálnymi médiami aj webovými stránkami za účelom pochopenia celého cyklu a odhalenia zdrojov, cez ktoré zahraničné dezinformačné naratívy do...

Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií Dezinformácie, ktoré sú najviditeľnejším a najviac diskutovaným nástrojom širšieho fenoménu hybridných hrozieb, nie sú len sprievodným negatívnym javom modernej, digitálnej doby. V komplexnom vývoji ľudskej histórie sme sa s úmyselne falošnými, zavádzajúcimi a manipulatívnymi informáciami mohli stretnúť v rôznych historických epochách. Z pohľadu histórie zohrali dezinformácie mnohokrát významnú rolu pri formovaní a v niektorých...

TikTok: Analýza slovenského dezinformačného prostredia Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR publikovalo Analýzu slovenského dezinformačného prostredia na sociálnej sieti TikTok. Podobne ako na ostatných sociálnych sieťach, aj na TikTok-u je množstvo upraveného a vyfabulovaného obsahu či materiálu vygenerovaného umelou inteligenciou. Šírenie dezinformácií na TikTok-u je teda prirodzene problémom aj v slovenskom informačnom prostredí. Podľa...

Investigace.cz: Zneužívanie modelov umelej inteligencie na manipuláciu a podvody (originálny názov: Testování hranice AI: Jak ušít manipulaci na míru)  Ako náročné je zneužitie voľne dostupných, generatívnych modelov AI na manipuláciu a podvody? Redakcia investigace.cz realizovala experiment, ktorého úlohou bolo zistiť, či sú obavy odborníkov o využívaní generatívnych modelov umelej inteligencie na manipuláciu s ľuďmi opodstatnené. Cieľom experimentu bolo...

Hybrid CoE: Identita ako nástroj dezinformácií: Zneužívanie sociálnych rozdielov v moderných spoločnostiach (originálny názov: Hybrid CoE Strategic Analysis 34: Identity as a tool for disinformation: Exploiting social divisions in modern societies)  Môže byť spoločenská identita zneužitá v prospech dezinformačnej kampane? Európske centrum výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám (Hybrid CoE) publikovalo výstup venovaný dynamike medzi spoločenskou...

Humor ako nástroj boja proti dezinformáciám? Európske centrum výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám (Hybrid CoE) publikovalo výstup venovaný humoru v online informačnej vojne so zameraním na prípad konfliktu na Ukrajine.

EU-Hybnet V máji 2020 bol spustený päťročný projekt Posilňovania celoeurópskej siete na boj proti hybridným hrozbám, známy ako EU-Hybnet. Cieľom tohto jedinečného projektu je rozvoj a posilnenie existujúcej európske siete na boj proti hybridným hrozbám a zabezpečenie jej dlhodobej udržateľnosti, čím by sa mali doplniť medzery v znalostiach, riešiť potreby participantov a posilniť kapacity alebo výskumné,...

Elections have always served as the cornerstone of any democratic society, representing the collective voice of the people. However, in this digital era, the arena for shaping public opinion has migrated to online platforms and social media. The responsible use of information has the potential to empower voters and fortify a strong democracy. Nevertheless, when...

Knowing one`s vulnerabilities is the first step in addressing them. Hybrid threats are increasingly used by hostile foreign actors to project their influence, undermine trust in democratically elected governments and sow discord among the population by increasing polarisation. In order to increase the resilience of Slovak public administration to foreign hostile influencing and manipulation, Centre...

TrustLab: Výskyt a zdroje dezinformácií na hlavných sociálnych sieťach na Slovensku, v Poľsku a v Španielsku TrustLab vydal štúdiu, ktorá meria rozšírenosť a zdroje dezinformácií na šiestich hlavných sociálnych platformách (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter a YouTube) v troch krajinách: na Slovensku, v Poľsku a v Španielsku. 71-stranová štúdia poskytuje referenčný bod pre hodnotenie politík a monitorovanie dezinformácií v rôznych...

Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR vydalo analýzu o parlamentných voľbách 2023, ktorá vrhá svetlo na naratívy spochybňujúce transparentnosť a dôveryhodnosť volebných procesov, ako aj snahy o zasahovanie do volieb pomocou dezinformácií. Súčasťou analýzy je aj hodnotenie reakcie zložiek štátnej správy na šírenie zavádzajúcich a klamlivých informácií, ako aj analýza reakcie sociálnych sietí a online platforiem...

Keď v roku 1949 držali československí hokejisti v Štokholme nad rukami pohár majstrov sveta, nikto nečakal, že skončia v base. Za údajnú “velezradu” im komunistický režim vo vykonštruovanom súdnom procese nadelil exemplárne tresty a poslal ich do uránových baní v Jáchymove. Mali poslúžiť ako varovanie pre celú spoločnosť. Rok po víťazstve v Štokholme čakali hokejoví...

Bratislava, 20.09.2023 – Viac ako 70 zamestnancov štátnej a verejnej správy, ako aj zástupcov mimovládneho sektora prejavilo záujem dozvedieť sa viac o strategickej komunikácii, jej význame pre štátne inštitúcie a dôležitosti medzirezortnej spolupráce v komunikácii kľúčových tém, ktoré zavádza Koncepcia strategickej komunikácie SR. Spolu s partnermi Úradu vlády mali zástupcovia zúčastnených rezortov – MZ SR, MŽP SR, MZVEZ...

október 2022 Policajný zbor zverejnil komplexnú správu o priebehu informačnej operácie „cintorín Ladomirová“ zo strany Ruskej federácie na území Slovenskej republiky. Správa obsahuje nielen chronológiu udalostí, ale aj odhalenie samotnej informačnej operácie, vrátane hodnotenia jednotlivých príspevkov, ktoré boli použité na sociálnych sieťach, a to ako zo strany Policajného zboru, tak aj zo strany predstaviteľov Ruskej...

Vo februári 2023 publikoval Odbor komunikácie a prevencie Prezídia policajného zboru správu o dezinformáciách v slovenskom prostredí za rok 2022. Ako poukazuje správa, Slovensko sa v roku 2022 stalo centrom dezinformačných kampaní Ruskej federácie s historicky nevídanou intenzitou. Správa vydaná Policajným zborom SR detailne popisuje hlavné naratívy týkajúce sa vojny na Ukrajine a metódy tvorcov...

V januári 2022 publikoval Odbor komunikácie a prevencie Prezídia policajného zboru správu o dezinformáciách v slovenskom prostredí za rok 2021. Správa policajného zboru zdôrazňuje skutočnosť, že dezinformácie predstavujú významnú bezpečnostnú hrozbu pre túto krajinu. Jasne poukazuje na vážny vplyv dezinformácií na bezpečnosť a verejný poriadok na Slovensku. V roku 2021 sa intenzita a šírenie dezinformácií...

V stredu 13. septembra 2023 Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR odprezentovalo verejnú verziu Hĺbkovej analýzy zraniteľností vybraných orgánov štátnej správy voči hybridným hrozbám na konferencii Úradu vlády SR pod názvom “Stratkom: Slovenský príbeh”. Táto analýza je výsledkom širokej spolupráce Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy a bezpečnostnými zložkami. Cieľom...

júl 2023 Discord je známy predovšetkým medzi hráčmi online hier, ale je tiež obľúbenou platformou pre činnosť rôznych záujmových skupín. Tým umožňuje rýchlu interakciu a komunikáciu v reálnom čase. V súčasnosti má viac ako 140 miliónov aktívnych používateľov za mesiac. Do jednotlivých serverov je však možné vstúpiť len prostredníctvom pozvánky. Niektoré servery sú zamerané na...

„Hoaxy sa na mňa nelepia“ je novou preventívno-vzdelávacou kampaňou MV SR a Policajného zboru, ktorú podporili významné slovenské osobnosti. Verejnosť sa bude môcť stať jej súčasťou prostredníctvom nálepiek a odznakov. Slovenská republika je dlhodobým cieľom pôsobenia rôznych druhov dezinformácií, ktorých cieľom je vytváranie napätia v spoločnosti, nárast nedôvery v štátne inštitúcie a polarizácia spoločnosti. Polícia sa pôsobením dezinformácií začala...

O strategickej komunikácii Čo je to strategická komunikácia? Strategická komunikácia štátu je systematická a dlhodobá komunikácia, ktorá napĺňa strategické ciele štátu. Informuje verejnosť o tom, aké služby ponúka obyvateľstvu a aký význam má štát, jeho inštitúcie a občianska participácia na jeho fungovaní pre nás všetkých. Na komunikáciu s verejnosťou dávno nestačia tlačové správy či konferencie,...

About us Who are we? Centre for Countering Hybrid Threats (CCHT) is an analytical and methodological unit based at the Institute of Administrative and Security Analyses of the Ministry of Interior (MoI) of the Slovak Republic. CCHT was established in January 2022 to increase capacity of MoI to monitor, analyse and counter various forms of...

ROZHOVORY S ODBORNÍKOM: POZOR NA DEEPFAKE VIDEÁ A UMELÚ INTELIGENCIU (13.) Rozhovory s odborníkom na monitoring volieb Rasťo Kužel z MEMO 98.  Ako môžu deepfake videá a umelá inteligencia “prispieť k naratívu zmanipulovaných volieb? Jednoducho. Viac vo videu.

ROZHOVORY S ODBORNÍKOM: AKO MÔŽU SOCIÁLNE SIETE ROZŠÍRIŤ NARATÍV O ZMANIPULOVANÝCH VOĽBÁCH? (12.) Rozhovory s odborníkom na monitoring volieb Rasťo Kužel z MEMO 98.  Ako môžu sociálne siete “prispieť k naratívu zmanipulovaných volieb? Mažú takéto bludy efektívne? Viac vo videu.

ROZHOVORY S ODBORNÍKOM: ČO SA MÔŽE STAŤ AK DOSTATOČNÝ POČET SLOVÁKOV UVERÍ TOMU, ŽE VOĽBY SÚ ZMANIPULOVANÉ? (11.) Rozhovory s odborníkom na monitoring volieb Rasťo Kužel z MEMO 98.  Ak Slováci uveria bludom o zmanipulovaných voľbách, môže to viesť k veciam, z ktorých naskakujú zimomriavky.

ROZHOVORY S ODBORNÍKOM: PREČO VIEME POVEDAŤ, ŽE VOĽBY NEBUDÚ SFALŠOVANÉ (10.) Rozhovory s odborníkom na monitoring volieb Rasťo Kužel z MEMO 98. Súhrn faktov, kvôli ktorým ktoré vieme, že voľby sa jednoducho nebudú dať zmanipulovať.

ROZHOVORY S ODBORNÍKOM: DOTERAZ BOLI VŠETKY VOĽBY A REFERENDÁ NA SLOVENSKU TRANSPARENTNÉ, PREČO BY MALI BYŤ TERAZ “SFALŠOVANÉ”? (9.) Rozhovory s odborníkom na monitoring volieb Rasťo Kužel z MEMO 98. Na Slovensku boli od roku 1989 vždy transparentné voľby. Prečo na ne teraz hoaxeri útočia? Čo tým sledujú?

ROZHOVORY S ODBORNÍKOM: HOAXY O ZMANIPULOVANÝCH VOĽBÁCH SA HODIA, AK ICH VÝSLEDOK NEBUDE PODĽA PREDSTÁV TÝCH, KTORÍ ICH ŠÍRIA (1.) Na celé leto sme pre vás pripravili rozhovory s odborníkom na monitoring volieb Rasťo Kužel z MEMO 98. Budeme sa pýtať na hoaxy o zmanipulovaných voľbách, ktoré vyrástli ako huby po daždi. Budeme sa rozprávať o voľbách v USA...

ROZHOVORY S ODBORNÍKOM: “POZRIME SA, ČO UROBILI HOAXY O ZMANIPULOVANÝCH VOĽBÁCH V USA ALEBO BRAZÍLII” (2.) Na celé leto sme pre vás pripravili rozhovory s odborníkom na monitoring volieb Rasťo Kužel z MEMO 98 . Pozrime sam čo spravili hoaxy o zmanipulovaných voľbách v USA. Toto je druhé video

ROZHOVORY S ODBORNÍKOM: AKÝ JE ROZDIEL VO VOĽBÁCH V DEMOKRATICKEJ A NEDEMOKRATICKEJ KRAJINE? V RUSKU JE OD ROKU 2000 JEDEN ŠÉF, NA UKRAJINE SA VYSTRIEDALO UŽ NIEKOĽKO PREZIDENTOV (3.) Rozhovory s odborníkom na monitoring volieb Rasťo Kužel zMEMO 98 sú v plnom prúde. Aký je rozdiel vo voľbách v demokratickej a nedemokratickej krajine? Jednoduchá odpoveď vo videu.

ROZHOVORY S ODBORNÍKOM: TAK AKO KAŽDÉ VOĽBY, TAK AJ TIETO BUDÚ SLEDOVAŤ DOMÁCI AJ ZAHRANIČNÍ POZOROVATELIA, SLOVENSKO JE TOTIŽ CIVILIZOVANÁ A DEMOKRATICKÁ KRAJINA (4.) Pokračujeme v letných rozhovoroch s odborníkom na monitoring volieb Rasťo Kužel z MEMO 98 sú v plnom prúde. Dnes zopár slov o tom, prečo sa nemusíme báť zmanipulovaných volieb.

ROZHOVORY S ODBORNÍKOM: KEDY HOVORÍME O ZMANIPULOVANÝCH VOĽBÁCH? (5.) Rozhovory s odborníkom na monitoring volieb Rasťo Kužel z MEMO 98.  Kedy sú voľby zmanipulované? Sú na to jasné kritériá. Na Slovensku nikdy voľby do parlamentu zmanipulované neboli.

Odôvodnenie potreby projektu  Nárast prejavov hybridných hrozieb, ktoré ohrozujú základy demokratického právneho štátu predstavuje jedno z najvážnejších rizík pre bezpečnosť štátu a jeho stabilitu. Tento trend je konštatovaný vo výročných Správach o bezpečnosti SR či správach o činnosti tajných služieb. Jedným z významných zdrojov šírenia hybridných hrozieb v spoločnosti je aj cieľavedomé a dlhodobé šírenie propagandy, dezinformácií, hoaxov...

Centrum boja proti hybridným hrozbám: úlohy, úspechy a plány   Nárast prejavov hybridných hrozieb, ktoré ohrozujú základy demokratického právneho štátu predstavuje jedno z najvážnejších rizík pre bezpečnosť štátu. Jedným z významných zdrojov šírenia hybridných hrozieb v spoločnosti je aj cieľavedomé a dlhodobé šírenie propagandy, dezinformácií a klamlivých informácií, najmä v prostredí internetu, ktoré tvorí živnú pôdu...

Každá politická strana a koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, má oprávnenie najneskôr do 21. augusta delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií.   Vo voľbách do Národnej rady SR kandiduje spolu 25 politických subjektov.   Kandidujúce politické subjekty prostredníctvom delegovaných zástupcov vo volebných komisiách vykonávajú kontrolu nad volebným procesom.   Pre parlamentné...

 MV SR zároveň zasiela voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou, materiály potrebné na hlasovanie.   Každému voličovi zapísanému do osobitného zoznamu voličov pre voľbu poštou bude doručená obálka na hlasovanie, návratná obálka a poučenie o spôsobe hlasovania, a to najneskôr do 21. augusta na adresu miesta pobytu v cudzine.   Pri elektronickom podaní MV SR voličovi nezasiela...

 Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená na Ministerstvo vnútra SR najneskôr do 9. augusta. Volič tak môže spraviť elektronicky alebo písomne.  Prinášame praktické informácie súvisiace s doručovaním volebnej zásielky do zahraničia.  AKÚ ADRESU UVIESŤ V ŽIADOSTI V žiadosti uvádza volič adresu miesta pobytu v cudzine, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie. Môže ňou byť...

 Kandidátne listiny pre voľby do NR SR predložilo 24 politických strán a 1 koalícia.  Na podaných kandidátnych listinách je uvedených celkovo 2 728 kandidátov.  Štátna komisia pre voľby a financovanie politických strán preskúma podané kandidátne listiny najneskôr do stredy 12. júla 2023.   Kandidátky politických strán a koalície, ktoré sú v súlade so zákonom, budú zaregistrované...

 Štátna komisia pre voľby a financovanie politických strán preskúma podané kandidátne listiny do 12. júla 2023. Na podaných kandidátnych listinách je uvedených celkovo 2 728 kandidátov.  Kandidátky politických strán a koalície, ktoré sú v súlade so zákonom budú zaregistrované najneskôr 22. júla 2023.  V tomto termíne štátna komisia určí žrebom čísla politických strán a koalície.  22. júla...

 VO VOĽBÁCH DO NR SR BUDE 5 996 OKRSKOV  Volebné okrsky a volebné miestnosti slúžia na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov.  Utvárajú ich starostovia obcí a miest. Volebný okrsok zvyčajne zahŕňa 1000 občanov a je vymedzený na konkrétne územie.   Volebná miestnosť by mala byť čo najľahšie prístupná pre zdravotne znevýhodnených voličov.  Pre hlasovanie poštou sú...

VYTVÁRAJÚ SA VOLEBNÉ OKRSKY PRE VOĽBY DO NR SR   Starostovia a primátori miest a obcí vytvárajú volebné okrsky a volebné miestnosti pre parlamentné voľby 2023. Čas na ich vytvorenie majú do zajtra 27. júna 2023. Volebné okrsky a volebné miestnosti slúžia na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov. Zoznam okrskov a volebných miestností vo vašej obci nájdete...

 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa skladá zo 14 členov:  5 členov delegujú koaličné politické strany,  5 členov delegujú opozičné politické strany,  po 1 členovi deleguje Ústavný súd, Najvyšší správny súd, generálny prokurátor a Najvyšší kontrolný úrad.  Aktuálnym predsedom štátnej volebnej komisie je prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., ktorý bol delegovaný predsedom Ústavného súdu....

 Starostovia obcí, mestských častí a primátori miest vymenujú do 30. júna zapisovateľa okrskovej volebnej komisie.   Prednostovia okresných úradov do tohto termínu vymenujú zapisovateľa okresnej volebnej komisie.   Okrskové volebné komisie sú základným článkom vo volebnom procese, zabezpečujú správny priebeh hlasovania a sčítavanie hlasov.  Zapisovateľ volebnej komisie má na starosti organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou...

 PARLAMENTNÉ VOĽBY A PODÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN   Kandidátnu listinu môžu podávať politické strany, ktoré sú zaregistrované podľa zákona o politických stranách a politických hnutiach.   Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí v nedeľu 2. júla 2023 o 24:00 h.  Kandidátnu listinu je potrebné predložiť v listinnej aj elektronickej forme zapisovateľke Štátnej komisie pre voľby a kontrolu...

 Harmonogram obsahuje úlohy a termíny ich plnenia pre príslušné ministerstvá, štatistický úrad, okresné úrady a obce.   Výdavky Ministerstva vnútra SR v súvislosti s voľbami predstavujú 13 686 875 eur. Použité budú na: náhradu mzdy a odmeny členom a zapisovateľom okresných a okrskových volebných komisií, zabezpečenie činnosti štátnej komisie, tlač a distribúciu hlasovacích lístkov a ďalších volebných tlačív,  zabezpečenie hlasovania...

 Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území SR.  Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.    Obce a mestá zverejnia najneskôr...

 Právo voliť do Národnej rady SR má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.  Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.  Obce a mestá zverejnia najneskôr do pondelka 19. júna na úradnej tabuli a...

AKO VOLIŤ POŠTOU ZO ZAHRANIČIA Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená Ministerstvu vnútra SR najneskôr 9. augusta 2023. Požiadať možno elektronicky cez https://portal.minv.sk/…/site/main/zivotne-situacie/Volby/ alebo listinne na adrese: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC. MV SR zašle voličovi najneskôr 21. augusta na adresu...

Volebnú kampaň sú oprávnené viesť iba kandidujúce politické strany. Politická strana môže minúť na kampaň najviac 3 milióny eur vrátane DPH. Do tejto sumy sa započítavajú aj výdavky vynaložené v čase 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb. Každá politická propagácia v rámci kampane musí obsahovať údaje o objednávateľovi a dodávateľovi. Na účely kampane môže strana...

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SR SÚ VYHLÁSENÉ Predseda Národnej rady SR Boris Kollár vyhlásil parlamentné voľby. Konať sa budú v sobotu 30. septembra 2023. Rezort vnútra, pod ktoré spadá organizačné zabezpečenie volieb, zároveň až do volieb pokračuje v komunikačnej kampani.   Komplexné informácie o voľbách nájde verejnosť – voliči aj kandidujúce politické subjekty – na webe...

Vo volebnom procese funguje viacero kontrolných mechanizmov, ktoré bránia tomu, aby došlo k falšovaniu výsledkov volieb. VZÁJOMNÁ KONTROLA ČLENOV VOLEBNÝCH KOMISIÍ Správny priebeh hlasovania a sčítavanie hlasov zabezpečujú okrskové volebné komisie. Každá kandidujúca politická strana môže do nich delegovať rovnaký počet zástupcov – jedného člena a jedného náhradníka. SČÍTAVANIE HLASOV S KONTROLNÝMI POISTKAMI Členovia okrskovej...

 Slovensko je demokratická krajina, v ktorej je právo voliť garantované Ústavou SR. Volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním.  To znamená že: voliť môže každý občan, ktorý dovŕšil 18 rokov, každý občan má jeden hlas, pričom všetky hlasy majú rovnakú váhu, občania sa volieb zúčastňujú priamo, hlasovanie prebieha tak, aby sa každý mohol slobodne...

Proces sčítavania hlasov prebieha v dvoch fázach. Najprv hlasy manuálne sčíta okrsková komisia. Výsledky zapíše do online formulára, ktorý sa po podpise a schválení uzavrie. V druhej fáze sumarizácia hlasov prebieha výlučne v informačnom systéme. Ako prebieha manuálne sčítavanie hlasov? Členovia okrskovej volebnej komisie delegovaní politickými stranami manuálne: sčítavajú hlasy pre politické strany, sčítavajú „krúžky“...

Proces sčítavania hlasov prebieha v dvoch fázach. Najprv hlasy manuálne sčíta okrsková komisia a výsledky zapíše do online zápisnice, ktorá sa po podpise a schválení uzavrie. V druhej fáze sumarizácia hlasov prebieha výlučne v informačnom systéme. Ako prebieha sumarizácia hlasov? Zápisnice okrskových volebných komisií sú prostredníctvom informačného systému IVIS doručené okresnej volebnej komisii. Okresná komisia...

Ministerstvo vnútra zohráva hlavnú úlohu pri organizačnom zabezpečení parlamentných volieb.  Rezort vnútra dnes štartuje komunikačnú kampaň, ktorú pripravil Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra Ministerstva vnútra SR v spolupráci s odborníkmi.   Počnúc dnešným dňom až do konania volieb bude rezort vnútra v pravidelných intervaloch vysvetľovať základné fakty a informácie týkajúce sa parlamentných volieb.  Ministerstvo vnútra vo...

Slovenská republika má vysokú mieru transparentnosti, integrity a férovosti parlamentných volieb. Spoľahlivé kontrolné mechanizmy vylučujú falšovanie pri sčítavaní hlasov.   „Urobíme všetko pre to, aby boli nadchádzajúce parlamentné voľby bez škandálov a bez toho, aby niekto mohol spochybňovať ich výsledky,“ uviedol minister vnútra SR Ivan Šimko.  Platná zákonná právna úprava je podľa predsedu Štátnej komisie pre...

 Za viac ako 30 rokov činnosti Ústavného súdu SR sa uskutočnilo spolu 8 volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.  Kandidujúce subjekty podali spolu len 11 volebných sťažností namietajúcich neústavnosť a nezákonnosť volieb do slovenského parlamentu.  Všetky boli odmietnuté z dôvodu zjavnej neopodstatnenosti, resp. aj z ďalších zákonom ustanovených dôvodov.  „Už aj táto skutočnosť významnou mierou...

 Policajný zbor už začiatkom februára 2023 proaktívne vo výročnej správe varoval občanov Slovenskej republiky pred rizikom šírenia dezinformácie o sfalšovaných voľbách do Národnej rady SR. Presne tak ako polícia predpovedala, k vytvoreniu a šíreniu tohto hoaxu skutočne v nasledujúcich týždňoch došlo. Z uvedených dôvodov sa budeme podielať na proaktívnej komunikácií spoločne s ďalšími štátnymi inštitúciami....

Policajný zbor už začiatkom februára upozornil vo svojej výročnej správe, že v roku 2023 sa v Slovenskej republike začne šíriť dezinformačny naratív o sfalšovaných voľbách do Národnej rady SR. Analytici k tomu dospeli na základe troch dominujúcich faktorov. 1. Téma sfalšovaných volieb sa začala v online priestore vyskytovať na prelome decembra a januára, kedy sa...

Prominentní aktéri politickej scény na Slovensku začali intenzívne rozširovať naratív o sfalšovaných voľbách už niekoľko mesiacov pred nadchádzajúcimi voľbami do NR SR v septembri. Dlhoročné skúsenosti zo zahraničia nás naučili, že táto téma sa v éteri vonkoncom neobjavuje náhodou. Jej hlavní šíritelia si ňou pripravujú podhubie na možnú porážku, respektíve vytváraním informačného chaosu a nedôvery...

POD PO BODE, VYVRÁTENÉ LŽI – ČASŤ 2: TVRDENIE: Voľby budú slobodné až vtedy, keď sa do nich zapojí aj brazílska armáda.  VYVRÁTENIE: Ozbrojené sily analyzovali celý systém a pri konečnej verzii povedali, že je všetko v poriadku, a sú s hlasovacím systémom spokojné.  POKRAČOVANIE: Blížilo sa prvé kolo hlasovania a vysoko postavená politická osoba...

Roky systematickej manipulácie prominentných aktérov politickej scény sa pretavili do nedôvery verejnosti v základný pilier demokracie – vo voľby. Vysoko postavená politická osoba systematickými klamstvami zabezpečila, že 3 zo 4 obyvateľov Brazílie majú malú alebo absolútne žiadnu dôveru v brazílske hlasovacie zariadenia.  Dovtedy pokojná krajina sa dnes pripravuje na občianske nepokoje a demonštrácie, vyvolané nenávisťou...

Ako sme mali možnosť vidieť v predošlých častiach, naratív o sfalšovaných voľbách neprišiel zo dňa na deň. Vysoko postavená politická osoba v Brazílii si ním roky systematicky budovala podhubie na čas, keď nadíde deň jej volebnej prehry. Rozvrat spoločnosti, nedôvera v demokraciu a občianske nepokoje, ktoré s týmto hoaxom prišli v ruka v ruke, ju...

Polícia v Brazílii zatkla viac ako 300 osôb po tom, čo v hlavnom meste zdemolovali prezidentský palác, Kongres, ako aj budovu Najvyššieho súdu. Tieto násilné protesty boli vyústením dlhodobého eskalovania naratívu o sfalšovaných voľbách. Takmer 50 ľudí bolo počas demonštrácie zranených. Vo vládnych budovách rozbili okná, poškodili umelecké diela a na steny nastriekali množstvo vulgárnych...

ROZHOVORY S ODBORNÍKOM: FALŠOVANIE ELEKTRONICKÉHO SČÍTAVANIA JE ĎALŠÍ BLUD DEZINFORMÁTOROV (6.) Rozhovory s odborníkom na monitoring volieb Rasťo Kužel z MEMO 98  Falšovanie a manipulovanie volieb pri sčítavaní hlasov? Absolútny nezmysel.

ROZHOVORY S ODBORNÍKOM: KTO ZÍSKA NAJVIAC NA ŠIRENÍ HOAXOV O ZMANIPULOVANÝCH VOĽBÁCH? (7.) Rozhovory s odborníkom na monitoring volieb Rasťo Kužel z MEMO 98. Aké skupiny môžu ťažiť z toho, že už niekoľko mesiacov pred voľbami otvárajú tému sfalšovaných volieb? Majú z toho prospech?

Rozhovory s odborníkom na monitoring volieb Rasťo Kužel z MEMO 98. Čo sa dialo v USA pred útokom na Kapitol? Hrozí na Slovensku útok na parlament po voľbách? Viac vo videu.

Policajný zbor vo svojej výročnej správe o dezinformáciách na Slovensku ešte začiatkom februára tohto roka uverejnil prognózu, podľa ktorej sa jedným z hlavných dezinformačných naratívov v roku 2023 stanú tvrdenia o sfalšovaných voľbách. Táto predpoveď sa začína v posledné týždne napĺňať, keď prominentní tvorcovia hoaxov začínajú s uvedeným naratívom experimentovať v súvislosti s tohtoročnými voľbami...

máj 2022 Webstránka sk.news-front.info je súčasťou Ruskom riadenej informačnej operácie, ktorá sa stala významným zdrojom škodlivých dezinformácií pre celý rad domácich aktérov. Slúži ako zdroj naratívov a dezinformačných obsahov, ktoré sa následne šíria v ďalších sociálnych sieťach so značným dopadom na verejnosť. Projekt News-Front bol založený v roku 2015 v Ruskej Federácii pričom registrátorom je...

Ministerstvo vnútra SR Stručná informácia o aktivitách MV SR v rámci národného projektu „Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy“ (projekt):  Ministerstvo vnútra SR je v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (ďalej len kompetenčný zákon) ústredný orgán štátnej správy pre:  ochranu ústavného zriadenia, verejného...

Bad News Chceli by ste sa na chvíľu vcítiť do kože redaktora kvázi-média? Hra Bad News je pre vás! Staňte sa tvorcom fake news!  V hre Bad News preberáte úlohu tvorcu fake news. Vašou úlohou je získať čo najviac sledovateľov a postupne budovať spravodajský web, ktorý by sme pri súčasnej terminológií označili ako kvázi-médium. Malé upozornenie: hru...

Ďalšie zdroje nájdete rozčlenené na: Slovenské inštitúcie, Zahraničné a medzinárodné inštitúcie a Mimovládne organizácie a iniciatívy

Vzdelávanie zamestnancov verejnej správy v oblasti hybridných hrozieb  Cieľ vzdelávania Cieľom vzdelávacej aktivity je umožniť frekventantom e-learningu získať základný prehľad o problematike hybridných hrozieb, ich formách a spôsoboch ochrany pred nimi.   E-learning frekventantom poskytne vedomosti o koncepte hybridných hrozieb, jeho historickom i súčasnom využití ako i jednotlivých formách pôsobenia. Na konkrétnych príkladoch ukáže formy, ktorými nepriateľskí štátni...

Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám: inštitucionálny rámec, návrhy a preventívne opatrenia Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám prináša návrh inštitucionálneho rámca a opatrení na zvyšovanie odolnosti štátu. Toto uznesenie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky z roku 2017 definuje najväčšie hybridné hrozby pre náš štát ako súčasti EÚ a NATO. Prináša návrh...

Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám pre obdobie 2022 až 2024 Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám má posilniť mechanizmus boja proti hybridnému pôsobeniu. Ide o dokument Ministerstva obrany SR. Dokument Ministerstva obrany Slovenskej republiky vychádza z programového vyhlásenia vlády na roky 2021 až 2024. Náš štát ním reaguje na zmeny medzinárodného bezpečnostného...

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky  Ide o zásadný strategický dokument v oblasti bezpečnosti štátu. Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky pomenúva hodnoty a východiská v tejto oblasti.  Ide o zásadný strategický dokument v oblasti bezpečnosti štátu. Vychádza z Ústavy Slovenskej republiky a legislatívy, zo spojeneckých a ďalších medzinárodných politických i zmluvných záväzkov Slovenskej republiky. Bezpečnostná stratégia pomenúva hodnoty...

Ministerstvo vnútra #OverujAPreveruj: V rámci kampane #OverujAPreveruj bolo vytvorených 5 krátkych videí, ktoré sa venovali rôznym pojmom spojeným s hybridnými hrozbami ako napríklad deep fake, propaganda alebo trolovia verzus elfovia. Okrem vysvetlenia pojmov, kampaň apelovala na dôležitosť overovania informácií a poskytla odkazy na objektívne a dôveryhodné zdroje. Vojna Ruska proti Ukrajine – spolupráca so študentmi/kami UKF...

Národné dokumenty Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám (2018) V roku 2017 Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 538, v ktorom identifikovala hybridné hrozby ako zásadný problém pre Slovensko ako člena EÚ a NATO. V tejto súvislosti bola vypracovaná Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám, ktorá okrem iného obsahuje návrh...

Centrum boja proti hybridným hrozbám: úlohy a úspechy Nárast prejavov hybridných hrozieb, ktoré ohrozujú základy demokratického právneho štátu predstavuje jedno z najvážnejších rizík pre bezpečnosť štátu. Jedným z významných zdrojov šírenia hybridných hrozieb v spoločnosti je aj cieľavedomé a dlhodobé šírenie propagandy, dezinformácií a klamlivých informácií, najmä v prostredí internetu, ktoré tvorí živnú pôdu pre...

Čo znamená pojem hybridné hrozby ? Hybridné hrozby sú súbor nátlakových a podvratných činností, konvenčných a nekonvenčných, vojenských a nevojenských metód, ktoré môžu štátne aj neštátne subjekty koordinovaným spôsobom využívať na dosiahnutie konkrétnych cieľov bez formálneho vyhlásenia vojny pod prahom zvyčajnej reakcie. Ide o koordinované podvratné a vplyvové aktivity pôsobiace súbežne vo viacerých oblastiach spoločnosti, ktorých...

2022 Analýza mapuje zraniteľnosť Slovenskej republiky voči hybridným hrozbám v oblasti ovplyvňovania volebných procesov identifikovaním medzier a slabých stránok v legislatíve Slovenskej republiky, osobitne so zameraním sa na aktuálne platnú právnu úpravu zákona o volebnej kampani. Zároveň navrhuje niekoľko opatrení a odporúčaní na skvalitnenie právnej úpravy, ktoré by prispeli k náprave identifikovaných zraniteľností a k...

POLÍCIA UPOZORŇUJE NA RASTÚCI DEZINFORMAČNÝ NARATÍV O SFALŠOVANÝCH VOĽBÁCHPolicajný zbor vo svojej výročnej správe o dezinformáciách na Slovensku ešte začiatkom februára tohto roka uverejnil prognózu, podľa ktorej sa jedným z hlavných dezinformačných naratívov v roku 2023 stanú tvrdenia o sfalšovaných voľbách. Táto predpoveď sa začína v posledné týždne napĺňať, keď prominentní tvorcovia hoaxov začínajú s...

Centrum boja proti hybridným hrozbám CBHH MV SR Inštitút správnych a bezpečnostných analýz Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 812 72 Bratislava Telefón: 0961 044 951 E-mail: hybrid (@) minv.sk

Mimovládne organizácie a iniciatívy Nezávislé overovanie faktov na facebooku- AFP Fact Check – Fakty (afp.com) Kempelenov inštitút inteligentných technológií KINIT – KInIT – Harnessing research for humans & industriesGlobsec – https://www.globsec.org/skVulnerability Index – https://www.vulnerabilityindex.org/Infosecurity – https://infosecurity.sk/⁠Konspiratori.sk  -zoznam problematických webstránok šíriacich dezinformácie – https://konspiratori.sk/Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO) – https://cedmohub.eu/sk/Truedem – https://www.truedem.eu/Digital Forensics Lab DFRLab – DFRLabBellingcat bellingcat –...

Blokovanie webov – August 2022 Zmena návštevnosti na blokovaných webových stránkach Dáta zo služby similarweb.com ukazujú, že po odblokovaní webových stránok dňa30.6.2022, kedy končila platnosť rozhodnutia NBÚ umožňujúca ich zablokovanie,návštevnosť na týchto stránkach stúpla, pričom opätovne zaujali svoje miesto vslovenskom informačnom priestore. Návštevnosť na webových stránkach Hlavné Správy a Armádny Magazín sa za mesiac júlzvýšila...

Nástroje hybridných hrozieb V rámci hybridnej hrozby sa využívajú rôzne nástroje, ktoré má aktér k dispozícii. Tie sa môžu používať naprieč viacerými doménami, ak sú na tieto účely využiteľné a spôsobilé dosiahnuť sledované ciele. Nástroje hybridných hrozieb sú:     Priame zahraničné investície V kontexte hybridných hrozieb môžu zahraničné investície viesť k bezpečnostným rizikám, napríklad pri...

Domény hybridných hrozieb Na hybridných hrozbách je špecifické, že sa týkajú každej oblasti ľudského spoločenstva. Vzhľadom na svoju rôznorodosť majú multidimenzionálny charakter. Oblasti, v ktorých je možné hybridné hrozby použiť a identifikovať, sa kategorizujú do týchto domén: politika, diplomacia, verejná správa, informačná oblasť, spravodajstvo, ekonomika, vesmír, spoločenská oblasť, kultúra, právo, infraštruktúra, kybernetický priestor a obrana....

V súvislosti s NATO sa častokrát objavuje dezinformácia, že 2 % slovenského HDP sa posiela do rozpočtu NATO. Fakty Toto tvrdenie nie je pravdivé. Slovensko sa zaviazalo, tak ako ostatné členské krajiny, dosiahnuť investície do obrany vo výške 2 % svojho HDP. Znamená to však investície do vlastných ozbrojených síl a teda nie do rozpočtu NATO. V skutočnosti neexistuje niečo ako „spojenecké ozbrojené sily“ a „obranný...

Zástancovia neutrality si myslia, že neutralita by viedla k zachovaniu mieru a umožnila by Slovensku vyhnúť sa negatívnym vplyvom medzinárodných kríz a konfliktov. Zároveň poukazujú na historickú krivdu v podobe mníchovskej zrady z roku 1938, kedy západní spojenci obetovali Česko-Slovensko v prospech širších záujmov a rovnako by postupovali aj teraz spojenci NATO. Fakty Základom neutrality však je, že by nám ju musel niekto garantovať. Zároveň by sme boli odkázaní sami na...

V rámci dezinformačných kampaní sa častokrát spomína tvrdenie, že NATO malo dať po skončení Studenej vojny prísľub Rusku, že sa nebude rozširovať ďalej na východ. K takejto písomnej dohode nikdy nedošlo. Fakty NATO bolo otvorené novým členom už od jeho vzniku v roku 1949. Samotná politika otvorených dverí NATO je deklarovaná v článku 10 Severoatlantickej zmluvy.  Vtedajšie diskusie v Kremli 7. až 10. februára 1990...

Kritici NATO hovoria, že Rusko bolo pre NATO vždy nepriateľom. Mýtus má pôvod skôr v subjektívnych pocitoch než v objektívnej realite. Fakty NATO je obranná aliancia, ktorá nie je hrozbou pre Rusko, ani žiadnu inú krajinu. V histórii vzájomného vzťahu boli obdobia, kedy na mieste boli dokonca úvahy o Rusku ako o potenciálnom budúcom členovi NATO. V roku...

V rámci dezinformačných naratívov sa častokrát objavuje tvrdenie, že NATO obkľučuje Rusko a predstavuje preň hrozbu. Fakty NATO je obranná aliancia, ktorej hlavným cieľom je chrániť svojich členov v rámci systému kolektívnej obrany. Oficiálnou politikou NATO je, že „Aliancia nevyhľadáva konfrontáciu a nepredstavuje pre Rusko žiadnu hrozbu“.  Bolo to Rusko, ktoré použitím vojenskej moci porušilo suverenitu a teritoriálnu integritu Gruzínska v roku 2008 a Ukrajiny v roku 2014 aj 2022. ...

Na internete koluje mýtus o tom, že kvôli nariadeniu EÚ budeme jesť cvrčky v rožkoch. Podľa dezinformátorov sa budú tajne pridávať do potravín. Fakty Terčom týchto mýtov je vykonávacie nariadenie Európskej komisie z 3. januára 2023, ktorým sa povoľuje umiestnenie čiastočne odtučneného prášku zo svrčka domového Acheta domesticus ako novej potraviny na trh. Cieľom tohto mýtu je podkopať dôveru...

Častá je aj diskusia o tom, že členstvo v Európskej únii je pre Slovensko len finančnou záťažou bez zisku. Fakty Dôležité je si uvedomiť, že rozpočet Európskej únie, ktorý sa používa na financovanie politík uskutočňovaných na úrovni Európskej únie, je prevažne investičný nástroj. Jeho cieľom je dopĺňať národné rozpočty, pomáhať pri spoločných prioritách a podporovať činnosti, ktoré môžu...

Často sa stretávame aj s mýtom, že Európska únia zasahuje častokrát bizarne do rôznych odvetví života ako napríklad nariadenie o zákaze predaja ohnutých banánov či uhoriek a zavádzanie noriem na rôzne elektrické spotrebiče. Je fakt, že Európska únia často prijíma smernice a nariadenia, ktoré sa týkajú tovarov a služieb. Ide však najmä o potrebu ochrany zdravia spotrebiteľa, aby mal na...

Známym mýtom o Európskej únii je aj fenomén tzv. bruselského diktátu o Európskej únii zloženej z úradníkov, ktorých cieľom je vymýšľať nezmyselné pravidlá a rozkazovať členským štátom. Fakty Vlády členských krajín spájajú dôležité aspekty suverénnej moci v nadnárodnom európskom rámci, no ani inštitúcie ako Európska komisia Európsku úniu neriadia. Dominantnú časť výkonu moci v Európskej únii majú v skutočnosti...

Častým mýtom je, že Slovensko vstupom do Európskej únie stratilo suverenitu. Slovensko sa stalo členom Európskej únie 1. mája 2004 na základe slobodnej vôle vyjadrenej v referende z mája 2003, kedy 92,46 % zúčastnených voličov (1 747 261 občanov) hlasovalo za vstup do Únie. Fakty Suverenita ako základný princíp štátu znamená to, že krajiny majú kontrolu nad tým, čo sa...

Súčasťou ruskej invázie na Ukrajinu je aj záplava dezinformácií a iných manipulácií, ktorých cieľom je ospravedlniť túto vojnu. Medzi tieto dezinformácie patrí aj rozšírené tvrdenie o údajnej výrobe biologických zbraní v ukrajinských biologických laboratóriách. Fakty Je pravda, že na Ukrajine sa nachádzajú biologické laboratóriá, tak ako v každej krajine, Slovensko nevynímajúc. Tvrdenia o výrobe a vývoji biologických zbraní však nevychádzajú z objektívnej reality....

Už od anexie Krymu a začiatku vojny na Ukrajine v roku 2014 sa v konšpiračných kruhoch opakovane objavuje dezinformácia, že na Ukrajine dochádza ku genocíde rusko-hovoriacej populácie. Toto vymyslené tvrdenie bolo zneužité aj na ospravedlnenie ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Mŕtvi vojaci, ako aj civilisti sú obeťami vojny, ktorú Rusko začalo na Ukrajine a ide o zdokumentovaný akt agresie ruských ozbrojených...

Od februára 2022 Európska únia uvalila na Rusko desať balíkov sankcií vrátane individuálnych sankcií, ekonomických sankcií a diplomatických opatrení. Ide o najťažšie sankcie v histórii s cieľom zastaviť útok na Ukrajinu práve oslabovaním ruskej ekonomiky. Pomerne často sa však objavujú tvrdenia, ktoré efektivitu sankcií spochybňujú. Fakty Niektoré zo sankcii majú dlhodobý efekt, preto ich dôsledky nevidíme okamžite. Ide napríklad o zákaz...

V septembri 2022 sa na okupovaných územiach Ukrajiny odohrali narýchlo zorganizované referendá, v ktorých údajne viac ako 90 percent opýtaných obyvateľov rozhodlo, že chcú byť pripojení ku Rusku. Fakty Referendum je nástroj priamej demokracie, ktorým oprávnení voliči rozhodujú o prijatí alebo zamietnutí zákona, predpisu, návrhu, programu alebo inej otázke dôležitej pre spoločnosť. Táto téza platí za predpokladu, že...

Mýtus, ktorý od začiatku vojny na Ukrajine šíri Rusko je, že agresia na Ukrajine je vynútenou reakciou na provokáciu zo strany Ukrajiny a Západu. Fakty Článok 2 Charty Organizácie Spojených národov, ktorej signátorom je aj Ruská federácia, však explicitne hovorí, že všetci členovia OSN riešia svoje medzinárodné spory mierovými prostriedkami a tak, aby neohrozili medzinárodný mier, bezpečnosť a spravodlivosť. Zároveň...

Proruskí dezinformátori sa často oháňajú tvrdeniami, že Ukrajinci odmietajú mierové rokovania s Ruskom a tak zámerne predlžujú vojnu na Ukrajine. Fakty Ukrajinci chcú mier vo svojej krajine viac ako ktokoľvek iný na svete. Ruská predstava mieru je však neprípustná, keďže Rusko požaduje, aby sa Ukrajina vzdala, odstúpila Rusku okupované územia a akceptovala aj ďalšie požiadavky. Zároveň Rusko situáciu vyhlásením čiastočnej...

Dezinformačným priestorom sa šíria názory, ktoré kritizujú Západ za dodávky zbraní Ukrajine a častoich označujú za nemorálne. Údajne sa tým zbytočne zapájame do vojny, tým ju len predlžujeme aznásobujeme utrpenie civilného obyvateľstva. Fakty Podľa článku 51 Charty OSN, ak dôjde k ozbrojenému útoku proti členovi Organizácie Spojených národov (Ukrajina je člen od roku 1945), nijaké ustanovenie tejto...

Slovník Informácie vychádzajú z druhého vydania krátkeho terminologického slovníka pre oblasť hybridných hrozieb z dielne NBAC. Terminologický slovník sumarizuje aktuálne definície odborných termínov používané v oblasti boja proti hybridným hrozbám. Slovník je určený najmä pre potreby príslušníkov a zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorí sa problematike hybridných hrozieb venujú v rámci plnenia služobných alebo pracovných...

A AGRESIA (anglický ekvivalent: aggression) Použitie ozbrojenej sily alebo inej formy násilia voči protivníkovi s cieľom ovládnuť alebo podrobiť si ho.   AKTÉR (anglický ekvivalent: actor) Aktívny účastník alebo spoluúčastník deja či udalosti. V rámci problematiky hybridných hrozieb ich delíme na štátnych a neštátnych aktérov.   ANALÝZA RIZÍK (anglický ekvivalent: risk analysis) Proces podrobnej identifikácie...

O strategickej komunikácii Čo je to strategická komunikácia? Strategická komunikácia štátu je systematická a dlhodobá komunikácia, ktorá napĺňa strategické ciele štátu. Informuje verejnosť o tom, aké služby ponúka obyvateľstvu a aký význam má štát, jeho inštitúcie a občianska participácia na jeho fungovaní pre nás všetkých.  Na komunikáciu s verejnosťou dávno nestačia tlačové správy či konferencie,...

Zahraničné (vládne aj nevládne) iniciatívy zamerané na zvyšovanie odolnosti volieb, resp. zvyšovania povedomia o voľbách The Brennan Center for Justice a viaceré projekty zamerané na ochranu volieb The Brennan Center for Justice (Brennanovo centrum pre spravodlivosť) je nestrannícka inštitúcia zameraná na právne a politické otázky sídliaca v New Yorku (Spojené štáty americké), spolupracujúca s právnickou fakultou miestnej univerzity (New York...

Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, môže náš portál používať súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú...