Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

FÉROVÉ VOĽBY SÚ PILIEROM DEMOKRACIE 🇸🇰🗳️✅

Obsah
TransparentneVolby2023

FÉROVÉ VOĽBY SÚ PILIEROM DEMOKRACIE 🇸🇰🗳️✅

✅ Slovensko je demokratická krajina, v ktorej je právo voliť garantované Ústavou SR. Volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. 

To znamená že:
📌 voliť môže každý občan, ktorý dovŕšil 18 rokov,
📌 každý občan má jeden hlas, pričom všetky hlasy majú rovnakú váhu,
📌 občania sa volieb zúčastňujú priamo,
📌 hlasovanie prebieha tak, aby sa každý mohol slobodne rozhodnúť komu dá svoj hlas. Na hlasovacom lístku nie sú žiadne údaje o voličovi a teda hlas sa nedá spojiť s konkrétnou osobou.

🗳️ Hlasy voličov manuálne spočítava okrsková komisia. Údaje sú následne zapísané do informačného systému, ktorý má mechanizmy na kontrolu logických chýb. To, že dôjde k chybe je ľudské. Nie je to však možné považovať za manipuláciu, ktorá je cielená a úmyselná. 

✅ Voľby na Slovensku prebiehajú podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Ak má občan podozrenie na konanie, ktoré nie je v súlade s týmto zákonom, môže na to upozorniť volebnú komisiu vyššieho stupňa. 

✅ O integrite volieb na Slovensku svedčí aj to, že počas 30 rokov samostatnosti bolo podaných len 11 sťažností ohľadom volieb do NR SR na Ústavný súd SR, pričom všetky sťažnosti boli vyhodnotené ako neopodstatnené.

Tag: voľby ,voľby 2023