Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

DO ELEKTRONICKEJ FÁZY SČÍTAVANIA NIKTO NEVSTUPUJE 🌐✅

Obsah
TransparentneVolby2023

DO ELEKTRONICKEJ FÁZY SČÍTAVANIA NIKTO NEVSTUPUJE 🌐✅

Proces sčítavania hlasov prebieha v dvoch fázach. Najprv hlasy manuálne sčíta okrsková komisia a výsledky zapíše do online zápisnice, ktorá sa po podpise a schválení uzavrie. V druhej fáze sumarizácia hlasov prebieha výlučne v informačnom systéme. ✅

Ako prebieha sumarizácia hlasov? 🤔❓

➡️ Zápisnice okrskových volebných komisií sú prostredníctvom informačného systému IVIS doručené okresnej volebnej komisii.

➡️ Okresná komisia zápisnice vizuálne skontroluje a v prípade podozrivých údajov informácie overí s okrskovou komisiou. 📞 Napríklad ak je účasť 99 %, čo je nepravdepodobné, ale v malých obciach možné.

➡️ Zápisnice sú publikované na stránke Štatistického úradu.

➡️ Zápisnica okresnej volebnej komisie sa vygeneruje zo systému a je odoslaná štátnej volebnej komisii na odsúhlasenie.

➡️ Všetky údaje zo zápisníc sú po schválení uverejnené na stránke Štatistického úradu. 💡

➡️ Členovia okrskovej volebnej komisie tak môžu ešte v noci skontrolovať súlad podpísanej zápisnice s údajmi publikovanými na stránke Štatistického úradu. ✅

Tag: voľby ,voľby 2023