Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Mýty a fakty: NATO dalo prísľub Rusku, že sa nebude rozširovať

Mýty a fakty: NATO dalo prísľub Rusku, že sa nebude rozširovať

V rámci dezinformačných kampaní sa častokrát spomína tvrdenie, že NATO malo dať po skončení Studenej vojny prísľub Rusku, že sa nebude rozširovať ďalej na východ. K takejto písomnej dohode nikdy nedošlo.

Fakty

NATO bolo otvorené novým členom už od jeho vzniku v roku 1949. Samotná politika otvorených dverí NATO je deklarovaná v článku 10 Severoatlantickej zmluvy. 

Vtedajšie diskusie v Kremli 7. až 10. februára 1990 a vyjadrenia na jednej strane medzi ministrami zahraničných vecí USA a Nemecka Jamesom Bakerom a Hansom-Dietrichom Genscherom a nemeckým kancelárom Helmutom Kohlom a na strane druhej sovietskym lídrom Michailom Gorbačovom a jeho ministrom zahraničných vecí Eduardom Ševarnadzem, boli neskôr odporcami rozširovania NATO interpretované ako potvrdenie, že Aliancia Rusko v tejto otázke jednoducho podviedla a nedodržala svoje slovo.

Kritickým bodom celej debaty je súhlas ministra Bakera s požiadavkou ministra Ševarnadzeho, aby sa NATO nerozšírilo o krajiny východnej Európy. Avšak Baker neskôr argumentoval, že všetky stanoviská prezentované na rokovaniach v Kremli boli spojené výlučne s budúcnosťou Nemecka. Teda v skutočnosti hovoril o východe Nemecka, nie o všetkých štátoch na východ od neho. Baker ani nemohol mať mandát hovoriť v mene celej Aliancie. Ševarnadze neskôr potvrdil, že žiadne ubezpečenia o tom, že NATO sa neposunie za svoje pôvodné hranice, sovietskemu vedeniu v roku 1990 poskytnuté neboli. Priznáva, že diskusia o rozšírení Aliancie by v tom čase bola veľmi predčasná. Dokonca i rozpad Varšavskej zmluvy bol v tej chvíli ešte čosi nepredstaviteľné. Slová sovietskeho ministra potvrdzuje aj celkový kontext politického vývoja začiatkom 90. rokov, pretože potenciálny koniec Varšavského paktu bol spomenutý až v neskorú jar roku 1990 vtedajším maďarským premiérom Józsefom Antalom a debata o možnosti vstupu do NATO niektorými krajinami začala dokonca ešte neskôr.

Samotný Michail Gorbačov v rozhovore z roku 2014 potvrdil, že „téma rozširovania NATO sa vôbec nepreberala a ani nebola na stole“.

Zdroj: The New York TimesRussia BeyondNATO

Tag: dezinformácie ,ozbrojené sily ,Rusko