Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Mýty a fakty: Slovensko posiela 2 % svojho HDP do rozpočtu NATO

Mýty a fakty: Slovensko posiela 2 % svojho HDP do rozpočtu NATO

V súvislosti s NATO sa častokrát objavuje dezinformácia, že 2 % slovenského HDP sa posiela do rozpočtu NATO.

Fakty

Toto tvrdenie nie je pravdivé. Slovensko sa zaviazalo, tak ako ostatné členské krajiny, dosiahnuť investície do obrany vo výške 2 % svojho HDP. Znamená to však investície do vlastných ozbrojených síl a teda nie do rozpočtu NATO. V skutočnosti neexistuje niečo ako „spojenecké ozbrojené sily“ a „obranný rozpočet NATO“.

NATO disponuje troma rozpočtami (civilný rozpočet, vojenský rozpočet a program bezpečnostných investícií NATO), ktoré sú určené na „prevádzku“ Aliancie a kapitálové investície, no ich celková výška je len zlomkom oproti súhrnu celkových obranných výdavkov jednotlivých členských štátov.

Dôležitosť dostatočných investícií do obrany Slovenskej republiky sa nám naplno ukázala po Ruskej invázii na Ukrajinu 24. februára 2022, po ktorej spojenci začali zvyšovať tempo rastu svojich investícií do obrany. Silnejšie ozbrojené sily Slovenskej republiky predstavujú aj posilnené NATO, v ktorom dokážu spojenci efektívne zabezpečovať základný princíp Severoatlantickej aliancie, ktorým je kolektívna obrana. 

Zdroj: Informácie o financovaní NATO na webovej stránke NATO

Tag: dezinformácie ,ozbrojené sily