Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky 

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky 

Ide o zásadný strategický dokument v oblasti bezpečnosti štátu. Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky pomenúva hodnoty a východiská v tejto oblasti. 

Ide o zásadný strategický dokument v oblasti bezpečnosti štátu. Vychádza z Ústavy Slovenskej republiky a legislatívy, zo spojeneckých a ďalších medzinárodných politických i zmluvných záväzkov Slovenskej republiky. Bezpečnostná stratégia pomenúva hodnoty nášho štátu, jej zásady, východiská a záujmy v oblasti bezpečnostnej politiky. 

Dôsledky zhoršenej globálnej bezpečnosti pociťuje aj Slovensko, ktoré prišlo o stabilitu či predvídavosť. Pandémia, ktorá zužovala celý svet ešte viac prehĺbila zraniteľnosť krajín. Rastie vplyv autoritárstva, zintenzívňuje sa mocenské súperenie štátov o politicky, vojenský a ekonomický vplyv. Bezpečnostnú hrozbu predstavujú tiež zmeny klímy či nastupujúce moderné technológie.  

Reakciou na prebiehajúce zmeny je nová Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, hlásajúca potrebu komplexného prístupu k zaručeniu našej bezpečnosti v kontexte členstva v Severoatlantickej aliancii a Európskej únii. Medzi životne dôležité bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky patrí zachovanie nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc, právneho štátu a demokratického ústavného zriadenia, ako aj ochrana života a zdravia, základných práv a slobôd obyvateľov. 

Na presadzovanie týchto záujmov použije všetky zákonné postupy a prostriedky, v súlade s medzinárodným právom, spojeneckými a ďalšími záväzkami. Na zvýšenie odolnosti štátu a spoločnosti voči hybridným hrozbám Slovenská republika posilní systém civilnej ochrany, kapacity a expertízu vo verejnej správe, zlepší celoštátnu koordináciu v oblasti plánovania, riadenia a tvorby politík, takisto systém ochrany utajovaných skutočností.  

K stiahnutiu: tu