Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Mýty a fakty: Vstupom do Európskej únie Slovensko stratilo suverenitu

Mýty a fakty: Vstupom do Európskej únie Slovensko stratilo suverenitu

Častým mýtom je, že Slovensko vstupom do Európskej únie stratilo suverenitu. Slovensko sa stalo členom Európskej únie 1. mája 2004 na základe slobodnej vôle vyjadrenej v referende z mája 2003, kedy 92,46 % zúčastnených voličov (1 747 261 občanov) hlasovalo za vstup do Únie.

Fakty

Suverenita ako základný princíp štátu znamená to, že krajiny majú kontrolu nad tým, čo sa deje v rámci ich hraníc, a že takisto nemôžu zasahovať do vnútorných záležitostí iných krajín.

Zatiaľ, čo členským štátom táto suverenita ostáva, Európska únia sa čiastočne riadi tzv. nadnárodným systémom – to znamená, že každá členská krajina deleguje časť svojich kompetencií na inštitúcie Európskej únie, pričom výmenou za to získava v týchto inštitúciách plnohodnotné zastúpenie a účasť na spoločnom rozhodovaní.

Zároveň, Európska únia môže rozhodovať len v rozmedzí svojich kompetencií, ktoré sú buď výlučné, teda Únia môže vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty, spoločné, Európska únia aj členské štáty Európskej únie môžu vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty, a podporné, Európska únia môže zasiahnuť len prostredníctvom činností na podporu, koordináciu alebo doplnenie činnosti členských štátov Európskej únie.

Rovnako tiež na základe Článku 4 Zmluvy o Európskej únii platí, že „právomoci, ktoré na Úniu neboli zmluvami prenesené, zostávajú právomocami členských štátov.“

Vstupom do Európskej únie sme svoju suverenitu nestratili, iba sme jej časť dobrovoľne preniesli na spoločné európske inštitúcie. Európska únia môže rozhodovať len tam, kde je to dovoľujú jej predpísané kompetencie.

Zdroje: Zastúpenie Európskej komisie na SlovenskuEurópska komisia

Tag: dezinformácie ,