Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Mýty a fakty: Európska únia je len byrokratický ,,kolos“

Mýty a fakty: Európska únia je len byrokratický ,,kolos“

Často sa stretávame aj s mýtom, že Európska únia zasahuje častokrát bizarne do rôznych odvetví života ako napríklad nariadenie o zákaze predaja ohnutých banánov či uhoriek a zavádzanie noriem na rôzne elektrické spotrebiče. Je fakt, že Európska únia často prijíma smernice a nariadenia, ktoré sa týkajú tovarov a služieb. Ide však najmä o potrebu ochrany zdravia spotrebiteľa, aby mal na výber napríklad kvalitné tovary a potraviny.

Fakty

Európska únia upravuje elektrické spotrebiče vrátane, vysávačov a rýchlovarných kanvíc, ale robí tak s cieľom zvýšiť bezpečnosť ľudí, ochranu zdravia a energetickú efektívnosť. Cieľom sú úspornejšie spotrebiče s nižšou spotrebou elektrickej energie.

Európska únia takisto nediktuje tvary uhoriek a banánov, len upravuje veľkosť a tvar tohto typu produktov predávaných v Európskej únii (vrátane banánov dovážaných) za účelom ich lepšej klasifikácie na jednotnom trhu. Neznamená to teda úplný zákaz, ale iba to, že menšie či zdeformované plody patria pri obchodovaní do inej kategórie/triedy. O túto klasifikáciu, paradoxne, nežiadali spotrebitelia, ale samotní farmári.

Regulácia na jednotnom trhu tak odráža záväzok zlepšovať kvalitu, bezpečnosť výrobkov a hlavne zdravie občanov. Zároveň platí, že všetky tieto úpravy sú prijímané ako legislatívne akty – na ich schvaľovaní sa podieľajú tak členské štáty v Rade EÚ, ako aj poslanci v Európskom parlamente.

Členské štáty môžu do tohto procesu aj sami vstupovať a ovplyvňovať ho – napr. štúdie viacerých členských štátov zo strednej Európy poukázali na výrazné nezrovnalosti v zložkách potravín, vrátane známej čokoládovej nátierky, predávaných pod rovnakými obchodnými názvami v celej Európskej únii. Po tom, čo aj Slovensko vyvinulo diplomatický tlak na Európsku komisiu, bol tento fenomén tzv. dvojakej kvality potravín adresovaný novelizáciou smernice o nekalých obchodných praktikách tak, aby výrobcovia jasne uvádzali zložky jednotlivých potravín a predišlo sa tak ich „dvojakej“ kvalite.

Európska únia dbá o ochranu a zdravie spotrebiteľa, a koná vždy v záujme svojich občanov.

Zdroj: Factsheet – dvojaká kvalita potravín, Európska komisia – štúdia o dvojakej kvalite potravín 24/06/2019

 

Tag: dezinformácie ,