Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Overovanie pravdivosti informácií na internete 

Obsah

Overovanie pravdivosti informácií na internete

Vedeli ste, že 2. apríla bol Medzinárodný deň fact-checkingu

Podľa krátkeho slovníka pre oblasť hybridných hrozieb predstavuje anglický pojem „fact-checking“ proces overovania pravdivosti určitého tvrdenia. Slovenským ekvivalentom pojmu je teda overovanie/kontrola faktov. Medzinárodný deň fact-checkingu je venovaný propagácii dôležitosti overovania faktov a zodpovednosti pri práci s tým, čo zdieľame a šírime ďalej na internete. V dobe, ktorej dominuje rýchla výmena a šírenie informácií v online priestore je čoraz náročnejšie odlíšiť fakty od fikcie. Úloha organizácií, novinárov, ale aj obyčajných jednotlivcov na celom svete sa tak stáva vitálnou pre zabezpečovanie dôveryhodnosti spravodajských a informačných zdrojov.  

Úlohou „fact-checkerov“ je overovanie správnosti tvrdení vo verejnej komunikácii, spravidla najmä v spravodajských článkoch, príspevkoch na sociálnych sieťach, verejných prejavoch, reklamách a podobne. Medzinárodný deň fact-checkingu je teda zároveň výzvou k boju a ostražitosti pred dezinformáciami. Je preto vtipnou skutočnosťou, že Medzinárodný deň fact-checkingu nasleduje hneď po Dni bláznov, počas ktorého sa už tradične stretávame s humornými, až bizarnými nepravdivými informáciami v skutočnom, aj online priestore.  

Pre overovanie pravdivosti informácií sa však nemusíte spoliehať len na prácu overovateľov. V online priestore síce nájdete množstvo klamlivých a zavádzajúcich informácií, no internet zároveň poskytuje viaceré užitočné návody na odhalenie a predchádzanie dezinformáciám. V tomto príspevku vám ponúkneme dva spoľahlivé odkazy na boj proti nim. 


„Odhaľ a poraz dezinformácie“

z dielne Európskej únie.

Pre ľudí, ktorí vyrastali v 20. storočí, bol jedným z najprevratnejších spoločenských, kultúrnych i politických míľnikov nástup digitálnej éry v novom miléniu. Dostupnosť a otvorenosť informácií je obrovskou výsadou demokratických štátov, ktorá však v nesprávnych rukách predstavuje mocný nástroj škodlivého pôsobenia. Preto je dôležité, aby sa ľudia, nezávisle na veku, vzdelávali o bezpečnej práci s informáciami. Materiál je vhodný najmä pre pedagógov a študentov, ktorí sa chcú zlepšiť v rozlišovaní pravdivých a klamlivých informácií pri surfovaní na internete. Užitočným je však pre kohokoľvek, kto má záujem o zvýšenie svojho povedomia v tejto problematike. 

Viac informácií nájdete tu


„FACT-CHECKING AND DEBUNKING: A best practice guide to dealing with disinformation“

od Centra excelentnosti NATO pre strategickú komunikáciu.

Dnešné informačné prostredie sa čoraz viac vyznačuje šírením klamlivých a zavádzajúcich informácií. Táto príručka preto ponúka prehľad osvedčených postupov a porovnáva rôzne typy iniciatív na overovanie faktov a vyvracanie dezinformácií. Zároveň sú uvádzané odporúčania a opisujú sa budúce vyhliadky na zlepšenie praxe a vypracovanie politických riešení boja proti dezinformáciám. Čo je však veľmi dôležité, v prílohe tohto materiálu nájdete komplexný prehľad dostupných zdrojov na túto tému vrátane príručiek, návodov na overovanie videí a obrázkov, ako aj nástrojov na monitorovanie sociálnych médií a sieťovú analýzu. Táto správa je dostupná v anglickom jazyku. 

Viac informácií nájdete tu

Tag: dezinformácie , ,NATO