Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Ruské hybridné aktivity proti európskym a severoatlantickým partnerom

Obsah

Ruské hybridné aktivity proti európskym a severoatlantickým partnerom

Začiatkom mája 2024 publikovala Severoatlantická rada NATO vyhlásenie, ktoré vyjadruje kolektívne znepokojenie členských štátov NATO nad odhalením viacerých škodlivých aktivít Ruskej federácie na území aliancie. V nedávnej minulosti boli zaznamenané ruské nepriateľské činnosti v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Pobaltí, ale aj v priamom susedstve Slovenska – v Poľsku a Česku. Ruské škodlivé aktivity v severoatlantickom priestore úzko súvisia so snahami o podkopanie podpory západných spojencov pre Ukrajinu, ktorá sa už viac ako dva roky bráni ruskej vojenskej agresii. Nižšie uvedieme len zlomok z prípadov, ktoré boli medializované v nedávnej minulosti, a ktoré vhodne ilustrujú postupnú intenzifikáciu takýchto aktivít v euroatlantickom priestore.

1) Koncom minulého roka obvinili estónski vládni predstavitelia Rusko z vykonávania hybridných operácií proti pobaltským štátom, a to vyvíjaním náporu na hranice týchto štátov pomocou utečencov z afrických a blízkovýchodných krajín. Podľa týchto obvinení majú ruské a bieloruské pohraničné autority cielene asistovať utečencom vo vyvíjaní nátlaku na vonkajšiu hranicu EÚ a NATO. Obdobné obvinenia sa v súvislosti s využívaním migrácie ako nástroje hybridného pôsobenia v tomto regióne vyskytli už v roku 2021. Pobaltské štáty tiež obviňujú Rusko z narúšania GPS navigácie v regióne, čo spôsobuje závažné problémy pre leteckú dopravu. Takéto problémy môžu však byť aj dôsledkom využívania technológie proti bojovým dronom vo vojne na Ukrajine. 

2) Na prelome apríla a mája 2024 informovala Bezpečnostní informační služba Českej republiky o odhalení ruskej vplyvovej siete Ruskej federácie, ktorá operovala vo viacerých európskych štátoch. Išlo o sieť okolo spoločnosti „Voice of Europe“, ktorá mala na území EÚ vykonávať činnosti proti územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny. Spoločnosť a jej škodlivé aktivity mali byť platené priamo Ruskou federáciou. Na šírení proruskej propagandy sa mali podieľať aj viacerí členovia Európskeho parlamentu.

3) Objavili sa tiež obvinenia a podozrenia z fyzických útokov a sabotáže vo viacerých európskych štátoch. V apríli 2024 boli v Spojenom kráľovstve obvinené dve fyzické osoby z napomáhania ruským spravodajským službám. Tieto osoby mali vykonať podpaľačský útok objekt, v ktorom mala byť uskladnená zásielka pomoci pre Ukrajinu. V Poľsku bol v podobnom čase zatknutý muž, ktorého miestne orgány podozrievajú zo špionáže pre Ruskú federáciu v súvislosti s údajným sprisahaním s cieľom zavraždiť ukrajinského prezidenta. V neposlednom rade boli v rovnakom mesiaci zadržané dve osoby v Nemecku, ktoré mali pripravovať fyzické útoky proti infraštruktúre za účelom narušenia nemeckej pomoci pre Ukrajinu.

4) V poslednom prípade boli bezpečnostnými zložkami identifikované kybernetické útoky zamerané na demokratické inštitúcie a štátne orgány v Českej republike a proti istej politickej strane v Nemecku. Ich realizátorom bola hackerská skupina APT28, spájaná s ruskými spravodajskými službami. Podľa Národného bezpečnostného úradu mal byť tento aktér v minulosti zodpovedný za útoky na vnútroštátne vládne subjekty, prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry a iné subjekty v Severoatlantickej aliancii, a to vrátane Slovenskej republiky.

Všetky tieto prípady predstavujú súčasti širšieho a dlhodobého hybridného pôsobenia Ruskej federácie proti členským štátom EÚ a NATO s cieľom narušiť a rozvrátiť jednotu týchto spoločenstiev založených na princípoch demokracie, rešpektu k ľudským právam a dodržiavania noriem medzinárodného práva. Aj vyššie spomenuté prípady z nedávnej minulosti dokazujú, že Ruská federácia stále predstavuje zásadnú hrozbu pre európsku bezpečnosť a stabilitu. Podľa niektorých zahraničných médií predpokladajú niektoré spravodajské služby rastúcu tendenciu ruských škodlivých aktivít v nadchádzajúcich mesiacoch, najmä v kontexte fyzických úrokov proti kritickej infraštruktúre.

Aby mohli partnerské štáty v euroatlantickom priestore účinne čeliť ruským nepriateľským aktivitám, musia kontinuálne posilňovať multilaterálnu spravodajskú spoluprácu, budovať efektívnu kybernetickú a informačnú obranu a aktívnym, inkluzívnym spôsobom zvyšovať odolnosť spoločnosti voči hybridným hrozbám. Práve členstvo v NATO a EÚ  predstavuje kľúčový pilier bezpečnosti a stability Slovenska. Vďaka výmene informácií a podpore od spojencov môžu slovenské bezpečnostné zložky efektívnejšie chrániť občanov. Okrem toho je v Slovenskej republike v súčasnosti pripravovaný nový koncepčný dokument, ktorý sa bude špecificky venovať problematike hybridného pôsobenia. 

Tag: NATO ,Rusko