Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám pre obdobie 2022 až 2024

Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám pre obdobie 2022 až 2024

Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám má posilniť mechanizmus boja proti hybridnému pôsobeniu. Ide o dokument Ministerstva obrany SR.

Dokument Ministerstva obrany Slovenskej republiky vychádza z programového vyhlásenia vlády na roky 2021 2024. Náš štát ním reaguje na zmeny medzinárodného bezpečnostného prostredia. Úlohou Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám (APHH) je doplniť a posilniť koordinovaný mechanizmus boja proti takémuto pôsobeniu.

Pojmom hybridné hrozby sa rozumejú aktivity štátnych alebo neštátnych aktérov, ktoré majú otvoreným alebo skrytým pôsobením vojenských alebo nevojenských metód oslabiť či inak poškodiť vybraný cieľ (ovplyvňovanie volieb, strategická korupcia, zahraničné investície a nežiaduce cudzie vplyvy, pôsobenie nelojálnych polovojenských skupín, propaganda, dezinformácie, nenávistný obsah).

APHH predpokladá nízke riziko priameho ohrozenia konvenčným ozbrojeným útokom. Zavádza opatrenia reagujúce na koordinované pôsobenie cudzích a domácich aktérov, konajúcich proti bezpečnostným a iným záujmom Slovenskej republiky.

Strategickým cieľom APHH je posilnenie odolnosti štátu a spoločnosti voči hybridným hrozbám, medzirezortnej spolupráce a koordinácie, zvyšovanie povedomia spoločnosti, vybudovanie systému strategickej komunikácie na celovládnej a rezortnej úrovni, posilnenie aktívnej medzinárodnej spolupráce.

Kľúčovým predpokladom efektívnej reakcie štátu na hybridné pôsobenie je celospoločenský prístup k bezpečnosti a precízne nastavenie procesov zapojenia a vzájomnej koordinácie inštitúcií štátnej správy, ekonomického a akademického sektora, občianskej spoločnosti.

K stiahnutiu: tu