Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

PROAKTÍVNE KOMUNIKUJEME TÉMY O VOĽBÁCH

TransparentneVolby2023

PROAKTÍVNE KOMUNIKUJEME TÉMY O VOĽBÁCH

⚠️ Policajný zbor už začiatkom februára 2023 proaktívne vo výročnej správe varoval občanov Slovenskej republiky pred rizikom šírenia dezinformácie o sfalšovaných voľbách do Národnej rady SR. Presne tak ako polícia predpovedala, k vytvoreniu a šíreniu tohto hoaxu skutočne v nasledujúcich týždňoch došlo.

Z uvedených dôvodov sa budeme podielať na proaktívnej komunikácií spoločne s ďalšími štátnymi inštitúciami. Dnes zdieľame status od Ministerstvo vnútra SR

AKO PREBIEHA SČÍTAVANIE HLASOV VO VOĽBÁCH? 🗳️❓

📌 Proces sčítavania hlasov prebieha v dvoch fázach. Najprv hlasy sčítajú členovia okrskovej komisie. Výsledky zapíšu do online formulára. Táto zápisnica sa podpíše a schváli čím sa uzavrie a nikto už do nej nemôže vstupovať. V nasledujúcej fáze sčítavanie hlasov prebieha výlučne v informačnom systéme. ✅

🟦 1. fáza
🔹 Členovia okrskovej volebnej komisie delegovaní politickými stranami manuálne
– sčítavajú hlasy pre politické strany,
– sčítavajú hlasy („krúžky“) pre jednotlivých kandidátov.
🔹️ Členovia komisie následne zapíšu výsledky do elektronického formulára v programe IVIS.
🔹 Nasleduje kontrola – napríklad počet odovzdaných hlasov nemôže byť vyšší ako počet voličov.
🔹️ Ak systém zistí logické chyby, člen okrskovej komisie musí chybu opraviť, inak nemôže pokračovať k ďalšiemu kroku.
🔹 Ak je zápisnica v poriadku, vytlačí sa a podpíšu ju členovia komisie.
🔹️ Po podpise si môžu všetci členovia komisie vyhotoviť kópie zápisnice, napríklad si ju môžu odfotiť. 📸 Zápisnicu však nesmú uverejniť s viditeľným podpisom (musia ho začierniť) kvôli GDPR.

🟧 2. fáza
🔸 Podpísaná zápisnica sa odošle do systému, čím sa uzavrie. 🔒 Nikto už teda nemá prístup na vykonanie jej zmeny – ani zákonný, ani to nie je možné technicky.
🔸 Od tohto momentu spočítavanie hlasov prebieha výlučne v informačnom systéme.
🔸 Zápisnicu musí odsúhlasiť okresná (nie okrsková) volebná komisia, ktorá vizuálne zápisnicu skontroluje a v prípade podozrivých údajov informácie overí.
🔸 Ak je zápisnica v poriadku, publikuje sa na stránke Štatistického úradu.
🔸 Zápisnica okresnej volebnej komisie sa vygeneruje zo systému a je odoslaná štátnej volebnej komisii na odsúhlasenie.
🔸 Všetky údaje zo zápisníc sú po schválení uverejnené na stránke #TransparentneVolby2023

➡ Viac informácií o tomto hoaxe a jeho pôvode v USA nájdete v súvisiacich článkoch.

Tag: voľby ,voľby 2023