Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Zdieľame: Boj proti hybridným hrozbám v kontexte volieb

Obsah

Hybrid CoE: Boj proti hybridným hrozbám v kontexte volieb

(originálny názov: Hybrid CoE Research Report 12: Countering hybrid threats to elections: From updating legislation to establishing collaboration networks)

Hybrid CoE je autonómna medzinárodná sieťová organizácia na boj proti hybridným hrozbám. Centrum bolo založené v roku 2017 prvými 9 členmi NATO a EÚ a nachádza sa vo fínskych Helsinkách. 

V roku 2024 prídu k volebným urnám stovky miliónov ľudí na celom svete. Len na Slovensku si budú občania voliť nového prezidenta a zástupcov do Európskeho parlamentu. Prvé kolo slovenských volieb prezidenta prebehlo pred niekoľkými dňami, pričom ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezískal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, a preto sa 6. apríla uskutoční druhé kolo volieb medzi dvoma kandidátmi s najvyšším počtom hlasov z prvého kola

Ako sme informovali v našom predchádzajúcom príspevku, volebný proces sa môže stať terčom manipulovania, ovplyvňovania a zasahovania externými aktérmi. Ovplyvňovanie volieb je závažným nástrojom hybridného pôsobenia, prostredníctvom ktorého môžu aktéri diskreditovať subjekty volebného procesu ako aj samotný proces. Okrem diskreditácie môže dochádzať aj k aktivitám zameraným napríklad na zvyšovanie podpory spriaznených kandidátov hybridného aktéra.  

Prečítajte si správu Európskeho centra výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám (Hybrid CoE) o ochrane integrity volebných procesov pred hybridnými hrozbami. 


Táto výskumná správa analyzuje hybridné hrozby v kontexte volebných procesov, pričom sa osobitne zameriava na fyzické útoky, dezinformačné kampane a kybernetické útoky, ktoré ohrozujú integritu demokratických volieb. V úvode správa konštatuje, že sa v posledných rokoch zintenzívnili snahy zahraničných aktérov o podkopávanie a narúšanie demokratických volebných procesov, na ktorých sa podieľajú zahraničné aj domáce subjekty. Hybridné pôsobenie proti voľbám je možné kategorizovať do troch oblastí: hrozby pre priebeh volieb, hrozby pre dôveru v priebeh volieb a hrozby pre vôľu a schopnosť voliť. Správa bližšie približuje útoky proti voľbám v období v rokoch 2016 až 2023.  

1. Útoky proti predstaviteľom volieb – narastajúcim trendom na celom svete sú útoky proti volebným úradníkom, ktoré majú podkopať dôveryhodnosť demokratických procesov a autonómiu zapojených inštitúcií. Predstavitelia volieb vo viacerých štátoch čelili vyhrážkam, fyzickému násiliu, hrozbe mučenia a v krajnom prípade až hrozbe smrti.  

2. Útoky na volebnú infraštruktúru – hrozby pre fyzickú volebnú infraštruktúru, od drobných narušení poriadku až po bombové hrozby a priame útoky, sa stali kritickým problémom pre integritu a bezpečnosť volieb. Napríklad v januári 2021 došlo následkom protestov proti výsledku prezidentských volieb k útoku na sídlo najvyššieho zákonodarného zboru Spojených štátov amerických, ktorý si vyžiadal niekoľko obetí. 

3. Útoky proti výsledkom volieb – zaznamenané pokusy o ovplyvnenie výsledkov volieb zahŕňajú neoprávnenú pomoc pri hlasovaní, nátlak a obmedzovanie slobodnej voľby pri hlasovaní, podvody s identitou, hromadnú dopravu voličov do volebných miestností alebo kupovanie hlasov. Takéto aktivity najčastejšie vykonávali jednotlivci alebo politici na miestnej úrovni. 

4. Kybernetické útoky – tieto útoky môžu narušiť proces hlasovania, polarizovať volebný elektorát alebo v krajnom prípade dokonca manipulovať s výsledkami volieb. V rokoch 2016 až 2023 došlo k tzv. DDOS útokom na volebné inštitúcie vo viacerých európskych štátoch. Kybernetické útoky v kombinácii dezinformáciami a konšpiračnými teóriami ohrozujú integritu volebnej infraštruktúry a narúšajú dôveru verejnosti vo volebný proces. 

5. Informačné vplyvové aktivity – spadajú sem najmä obvinenia z volebných podvodov a šírenie nepravdivých a zavádzajúcich informácií s cieľom podkopať dôveru vo volebné procesy. Dezinformačné kampane v období volieb boli identifikované vo viacerých štátoch, pričom výnimkou nie je ani Slovenská republika. 

Správa ďalej odporúča opatrenia na ochranu volebných procesov pred hybridnými hrozbami. Špecificky sa spomína potreba aktualizácie platnej a prijatie novej legislatívy za účelom lepšej identifikácie vznikajúcich hrozieb a odstránenia existujúcich zraniteľností. Kľúčovým je tiež aktívne zapojenie médií a politikov do boja proti dezinformáciám a vytvorenie spoľahlivých kooperačných sietí na rýchlu výmenu informácií. Podľa analýzy sa tieto obranné stratégie musia urýchlene zaviesť, aby sa ochránila integrita volieb a posilnila dôvera verejnosti v demokratické procesy. 

Zaujímavé články, analýzy a príspevky o voľbách nájdete v našej sekcii “voľby”. 

Viac informácií o hybridných hrozbách od Hybrid CoE v kontexte volieb nájdete tu. 

(dokument je dostupný v anglickom jazyku) 

Tag: Hybrid CoE ,voľby ,zdieľame