Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Zdieľame: Identita ako nástroj dezinformácií: Zneužívanie sociálnych rozdielov v moderných spoločnostiach

Obsah

Hybrid CoE: Identita ako nástroj dezinformácií: Zneužívanie sociálnych rozdielov v moderných spoločnostiach

(originálny názov: Hybrid CoE Strategic Analysis 34: Identity as a tool for disinformation: Exploiting social divisions in modern societies) 

Môže byť spoločenská identita zneužitá v prospech dezinformačnej kampane? Európske centrum výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám (Hybrid CoE) publikovalo výstup venovaný dynamike medzi spoločenskou identitou a dezinformáciami.

Dokument poukazuje na skutočnosť, že negatívne prezentovanie spoločenských identít býva tradičnou témou dezinformačných kampaní zameraných na publikum s existujúcimi predsudkami alebo nepriateľstvom voči týmto identitám. Ide o stratégiu využívania existujúcich spoločenských slabín alebo problémov zakorenených v sociálnych identitách. Takto orientované dezinformácie sa stávajú najefektívnejšími, keď dokážu zacieliť a podnecovať existujúce sociálne rozdiely v spoločnosti. Tieto rozdiely majú často korene v individuálnych a spoločenských predpokladoch či predsudkoch spojených s identifikačnými znakmi – identitami –  ako je pohlavie, rasa, trieda, etnický pôvod, sexuálna orientácia alebo vek. Je potrebné povedať, že jednotlivci sa prirodzene neidentifikujú len s jednou špecifickou skupinou, no často zažívajú vplyv prelínajúcich sa identít, ktoré ďalej určujú ich úlohu a moc v spoločnosti.

Identita môže reflektovať mocenské vzťahy medzi jednotlivcami a skupinami v spoločnosti. Mocenská dynamika v rámci jednej spoločnosti má taktiež tendenciu určovať, kto je dominantným, prosperujúcim a kto je naopak podriadeným, obmedzovaným. Typické príklady tejto dynamiky zahŕňajú historické mocenské rozdiely a hierarchizáciu medzi pohlaviami, rasami, etnikami, sexuálnymi orientáciami alebo sociálnymi triedami. Z toho prirodzene plynúce snahy o rovnosť sa stávajú ohniskom konfliktu – pre tých, ktorí bojujú za svoje práva a rovnako pre tých, ktorí bojujú proti nim a cítia sa nimi ohrození. V rámci dominantných skupín môže prísť k pocitu ohrozenia z potenciálnych ziskov okrajových skupín a presvedčeniu, že rovnosť marginalizovaných ide na úkor dominantných.

Aktéri produkujúci dezinformačné kampane využívajú tieto potencionálne alebo už existujúce konflikty v snahe podnietiť ďalšiu polarizáciu a spoločenskú nestabilitu. Dezinformátori sa snažia identifikovať najrozporuplnejšie témy, pri ktorých je jednoduché vyvolať silné emócie, najmä na tie negatívne ako nenávisť, znechutenie alebo strach. Eróziu stability v spoločnosti je možné dosiahnuť, keď je vytváraná percepcia pochybností o tom, či štát dokáže zabezpečiť základné hodnoty a blahobyt – často pre dominantné skupiny. Identity sa preto dajú manipulovať a napádať prostredníctvom dezinformácií s cieľom vytvoriť alebo eskalovať situáciu, keď sa jedna identita alebo kombinácia mnohých vníma ako konfliktná s inými.

Pochopenie mocenskej dynamiky medzi sociálnou identitou a dezinformáciami umožňuje efektívnejšiu tvorbu stratégií odolávania dezinformáciám, zavádzania protiopatrení a budovania odolnosti. Štúdie o aktivitách hybridných hrozieb, ako sú dezinformácie, profitujú z komplexných analýz, ktoré pomáhajú identifikovať politické štiepenia a konfliktné línie v každej spoločnosti, ktoré sa inak môžu ignorovať alebo zamlčať a lepšie pochopiť vývoj dôvery a spoločenských nálad.

(dokument je dostupný v angličtine)

Celý dokument nájdete tu.

Tag: dezinformácie ,Hybrid CoE ,zdieľame