Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Zdieľame: „Portal Kombat“ – štruktúrovaná a koordinovaná sieť proruskej propagandy I. 

VIGINUM: „Portal Kombat“ – štruktúrovaná a koordinovaná sieť proruskej propagandy

(originálny názov: Portal Kombat : un réseau structuré et coordonné de propagande prorusse

Francúzska služba ochrany pred zahraničným digitálnym ovplyvňovaním (VIGINUM) publikovala výsledky niekoľkomesačnej práce, v rámci ktorej boli analyzované spravodajské portály, ktoré šíria proruský obsah pre medzinárodné publikum. Od septembra do decembra 2023 identifikovali analytici sieť internetových portálov, ktoré preberali obsah z ruských sociálnych sietí, z ruských spravodajských agentúr alebo z ruských štátnych inštitúcií. Táto sieť dostala názov „Portal Kombat“, čo vyplýva z útočnej a agresívnej stratégie, ktorou identifikované stránky šíria proruské naratívy od vypuknutia ruskej invázie na Ukrajinu. 

Ako teda funguje sieť spravodajských portálov, ktoré aktívne šíria ruské naratívy, produkujú klamlivé tvrdenia o Ukrajine a obhajujú ruskú vojenskú agresiu? 

VIGINUM je technická a operačná služba Francúzska s národnou pôsobnosťou, ktorá je zodpovedná za ostražitosť a ochranu pred zahraničným digitálnym ovplyvňovaním. Služba bola vytvorená v roku 2021 a pôsobí v rámci Generálneho sekretariátu obrany a národnej bezpečnosti

„Portal Kombat“ je referencia na známu bojovú videohru s podobným názvom. 

V rámci siete bolo identifikovaných celkovo 193 subjektov, ktoré sa pôvodne venovali najmä lokálnemu spravodajstvu z Ruska či Ukrajiny. Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sa však činnosť a pôsobenie týchto subjektov zacielili na okupované ukrajinské územia a neskôr na niektoré štáty, ktoré sa rozhodli Ukrajinu podporiť. Celú sieť je podľa VIGINUM možné rozčleniť na 3 odlišné ekosystémy. 

Ekosystém „pravda“ (od 2023) 

Prvý ekosystém webových stránok sa zameriava na niekoľko západných krajín, ktoré po ruskej invázii verejne vyjadrili podporu Ukrajine: 

Francúzsko: pravda-fr[.]com 

Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko: pravda-de[.]com 

Poľsko: pravda-pl[.]com 

Španielsko: pravda-es[.]com 

Spojené kráľovstvo a USA: pravda-en[.]com 

Tieto stránky majú spoločnú IP adresu umiestnenú na serveri v Rusku, rovnakú HTML architektúru, rovnaké grafické spracovanie a rovnaké externé odkazy. Sú charakteristické proruskými naratívmi, najmä pri obhajovaní a pokusoch o legitimizáciu ruskej invázie na Ukrajinu. 

Porovnanie francúzskej a anglickej verzie portálu 

Zdroj: VIGINUM 

Ekosystém „-news.ru“ (od 2022)

Druhý ekosystém webových stránok je graficky veľmi podobný, no jeho cieľovou skupinou je rusky hovoriace publikum na Ukrajine. Jednotlivé domény majú spravidla nasledujúcu štruktúru: 

„názov ukrajinského mesta“ + „-news[.]ru“, teda napríklad „lugansk-news[.]ru“ alebo „kherson-news[.]ru“ 

Stránky z tohto ekosystému sa vo viacerých prípadoch stali po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu aktívnymi šíriteľmi proruských dezinformácií. Príkladom je stránka tiraspol-news[.]ru, ktorá sa okrem iného zameriava na mestá na neuznanej hranici medzi Moldavskom a Podnesterskou republikou. Väčšina jej publikovaného obsahu má za cieľ predovšetkým posilniť odpor miestneho ruského obyvateľstva voči ukrajinským orgánom

Okrem viacerých grafických podobností predpokladajú analytici z VIGINUM, že ekosystémy „pravda“ a „-news.ru“ spadajú pod rovnaký systém sietí, ktorý je riadený jednou entitou či organizáciou v Rusku.

Porovnanie „luhanskej“ a „chersonskej“ verzie portálu 

Zdroj: VIGINUM 

Historický ekosystém (od 2013)

Tretí ekosystém je cielený na ruské a ukrajinské publikum. Ide o stránky, ktoré vznikli v rokoch 2013 až 2023. Názov domény spravidla zahŕňa mesto či oblasť z Ruska alebo Ukrajiny. Príkladmi sú „crimea-news[.]com“, „topnews.kiev[.]ua“, „grozny-news[.]net“ a pod. Viaceré z týchto adries zdieľajú rovnaké charakteristiky IP adries a majú totožnú grafickú úpravu. 

Porovnanie 2 stránok z historického ekosystému

Zdroj: VIGINUM

Znepokojujúcim faktom je, že viaceré stránky v rámci siete dokážu zdieľať veľké množstvo obsahu. Nejedná sa však o originálne príspevky, no stránky preberajú naratívy z 3 typov zdrojov: účty ruských a proruských aktérov na sociálnych sieťach (v závislosti od lokácie cieľového publika), ruské spravodajské agentúry a ruské štátne inštitúcie. Na ilustráciu, päť vyššie uvedených portálov z ekosystému „pravda“ vyprodukovalo viac ako 152 tisíc článkov za menej ako tri mesiace. Na sociálnych sieťach týchto stránok zasa dochádza k masovému zdieľaniu obsahu, napríklad telegramový kanál @pravdafrcom zdieľal niekoľko stoviek príspevkov denne.  

Zo zistení VIGINUM vyplýva, že prezentovaním nepresných alebo zavádzajúcich naratívov sa stránky pokúšajú obhajovať či bagatelizovať ruskú agresiu proti Ukrajine a vykresliť ju ako nevyhnutnú a vyprovokovanú akciu. Zároveň dochádza ku kritike ukrajinských lídrov a šíreniu dezinformácií o nich či o ukrajinskej armáde. Stránky z ekosystémov tak zjavne prispievajú k polarizácii spoločností, na ktoré sú publikované informácie cielené. 

Aj tieto zistenia potvrdzujú význam ochrany pred zahraničným ovplyvňovaním (nielen) v online prostredí. Zahraničné zasahovanie do informačného priestoru je často vykonávané ako súčasť širšej hybridnej operácie, a preto sa táto problematika úzko dotýka aj Centra boja proti hybridným hrozbám MV SR. Ovládanie a zasahovanie do médií, ako aj dezinformačné kampane a propaganda sú len dva zo širokej škály nástrojov, ktoré aktéri hybridných hrozieb využívajú v rámci svojho pôsobenia. Pridanou hodnotou útvarov bojujúcich proti hybridných hrozbám je preto aj zvyšovanie bezpečnosti štátu voči škodlivým zahraničným vplyvom.

O týždeň vám prinesieme druhú časť článku, v ktorej priblížime zistenia z pokračujúcej investigatívnej činnosti tejto siete. Ďalšie informácie o koordinovanej sieti proruskej propagandy „Portal Kombat“ od VIGINUM nájdete tu. 

(dokument je dostupný v anglickom a francúzskom jazyku)

Tag: dezinformácie ,Rusko ,zdieľame