Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

O strategickej komunikácii

Obsah

O strategickej komunikácii

Čo je to strategická komunikácia?

Strategická komunikácia štátu je systematická a dlhodobá komunikácia, ktorá napĺňa strategické ciele štátu. Informuje verejnosť o tom, aké služby ponúka obyvateľstvu a aký význam má štát, jeho inštitúcie a občianska participácia na jeho fungovaní pre nás všetkých.

Na komunikáciu s verejnosťou dávno nestačia tlačové správy či konferencie, digitálna revolúcia spôsobila, že pre väčšinu ľudí sa stali hlavným zdrojom informácií internet či sociálne siete. Tie pomohli zlepšiť dostupnosť informácií, no uľahčili aj ich šírenie kanálmi, ktoré neoverujú fakty tak ako tradičné médiá a dali tak priestor na šírenie dezinformácií.

V čase informačnej vojny a hybridných hrozieb predstavuje informačný chaos a zraniteľnosť verejnosti voči informačným operáciám jedno z najväčších rizík pre demokratické fungovanie Slovenskej republiky. Strategická komunikácia chce tomuto chaosu predchádzať.

Aké sú ciele strategickej komunikácie?

Budovanie odolnej spoločnosti – odolnosť potrebujeme nielen voči dezinformáciám, ale aj voči ďalším nástrojom hybridnej vojny, ktorých cieľom je našu spoločnosť oslabiť tak, aby na ňu už nebolo potrebné útočiť vojensky. Jedným z prostriedkov na oslabenie spoločnosti je zneužívanie polarizujúcich tém, ktoré ľudí rozdeľujú. Strategická komunikácia pomáha budovať súdržnú spoločnosť zdôrazňovaním spoločných hodnôt a zvyšovaním dôvery obyvateľstva v demokratické inštitúcie.

Posilňovanie demokratického zriadenia Slovenskej republiky – naša ústava Slovensko definuje ako štát postavený na princípoch demokracie, rozdelení moci a rešpektovaní ľudských práv. Predpokladom funkčnej demokracie je informované obyvateľstvo, ktoré rozumie fungovaniu inštitúcií aj svojim právam a povinnostiam. O význame demokracie je nutné komunikovať aj vo svetle dlhodobých dezinformačných kampaní, ktorých je Slovensko v posledných rokoch cieľom.

Posilňovanie geopolitického ukotvenia Slovenskej republiky v EÚ a NATO – členstvo Slovenskej republiky v štruktúrach EÚ a NATO a spojenectvá s demokratickými štátmi, ktoré sme si sami vybrali, sú garanciou bezpečia a prosperity pre obyvateľstvo. Napriek tomu antisystémoví štátni či neštátni aktéri členstvo v týchto štruktúrach a naše spojenectvá cielene spochybňujú. Strategická komunikácia chce predchádzať šíreniu dezinformačných kampaní, ktoré majú za cieľ vystúpenie Slovenska z euroatlantických štruktúr.

Aká by mala byť strategická komunikácia?

Apolitická – strategická komunikácia neslúži záujmom žiadnej strany, ale informuje verejnosť o aktivitách štátnych inštitúcií bez ohľadu na ich politické obsadenie. Nehovorí ľuďom, čo si majú myslieť, ale povzbudzuje ich ku kritickému mysleniu.

Proaktívna – strategická komunikácia sa niekedy redukuje len na vyvracanie dezinformácií. Takzvaný debunking môže byť jej súčasťou, pretože strategická komunikácia má byť založená na faktoch. V prvom rade je však proaktívna a aktívne šíri pravdivé informácie, než aby len vyvracala tie nepravdivé. Informačnému chaosu pomáha predchádzať aj to, že jednotlivé inštitúcie svoju komunikáciu koordinujú, aby si neprotirečili.

Systematická – podobne ako vlastnú imunitu si človek buduje dlhodobo, ani odolná spoločnosť nevzniká zo dňa na deň. Pri jej budovaní štát popri strategickej komunikácii dbá na kvalitné vzdelávanie, fungujúci demokratický štát či kultivovanie verejnej diskusie a spolupracuje s médiami, akademickým, súkromným a neziskovým sektorom.

Prečo by mal štát robiť strategickú komunikáciu?

Slovensko zaznamenáva zvýšenú intenzitu hybridných hrozieb približne od roku 2014. Odvtedy je slovenské informačné prostredie plné dezinformačných kampaní a vplyvových operácií rôznych aktérov. Tieto škodlivé aktivity sú pomerne úspešné. Podľa prieskumov verejnej mienky má až 54 percent populácie Slovenska tendenciu veriť konšpiračným teóriám či dezinformáciám a až 50 percent občanov nedôveruje štátnym inštitúciám vôbec. Až 75 percent ľudí na Slovensku si myslí, že väčšine ľudí sa nedá dôverovať.

Digitálna gramotnosť je dnes nevyhnutnosťou

Technologický vývoj posledných rokov nám v mnohých oblastiach uľahčil život, no v iných priniesol aj nové výzvy, na ktoré musíme reagovať. Vďaka internetu sa dnes o informácie môže podeliť úplne každý – publikovaním receptov či zdieľaním zážitkov z dovolenky. Bohužiaľ, na internete môže ktokoľvek šíriť aj nepravdivé, či vyslovene nebezpečné informácie. Tie nás môžu pripraviť o peniaze, zdravie a v dlhodobom horizonte aj o bezpečnú vlasť, ktorú dnes máme vďaka našej demokracii a nášmu členstvu v medzinárodných organizáciách.

Úloha štátu spočíva v nastavení pravidiel pre digitálne platformy a ich dôslednom vymáhaní, ale aj v budovaní mediálnej gramotnosti a kritického myslenia obyvateľstva, aby sa sami v zložitom informačnom prostredí plnom protichodných údajov dokázali orientovať. V tejto oblasti zohráva dôležitú rolu aj strategická komunikácia, ktorá môže verejnosť vhodným spôsobom informovať o výhodách, rizikách a etických zásadách fungovania v online priestore.

Tag: dezinformácie ,strategická komunikácia ,Úrad vlády SR