Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

HLASY SA V PRVEJ FÁZE SČÍTAVAJÚ RUČNEDO ELEKTRONICKEJ FÁZY SČÍTAVANIA NIKTO NEVSTUPUJE 🗳️👐

Obsah
TransparentneVolby2023

HLASY SA V PRVEJ FÁZE SČÍTAVAJÚ RUČNEDO ELEKTRONICKEJ FÁZY SČÍTAVANIA NIKTO NEVSTUPUJE 🗳️👐

Proces sčítavania hlasov prebieha v dvoch fázach. Najprv hlasy manuálne sčíta okrsková komisia. Výsledky zapíše do online formulára, ktorý sa po podpise a schválení uzavrie. V druhej fáze sumarizácia hlasov prebieha výlučne v informačnom systéme. ✅

Ako prebieha manuálne sčítavanie hlasov? 🤔❓

➡️ Členovia okrskovej volebnej komisie delegovaní politickými stranami manuálne:

▪️ sčítavajú hlasy pre politické strany,

▪️ sčítavajú „krúžky“ pre jednotlivých kandidátov.

➡️ Členovia komisie zapíšu výsledky do elektronického formulára v programe IVIS.

➡️ Nasleduje kontrola údajov – napríklad počet odovzdaných hlasov nemôže byť vyšší ako počet voličov.

➡️ Ak systém zistí logické chyby, člen okrskovej komisie musí chybu opraviť, inak nemôže pokračovať k ďalšiemu kroku.

➡️ Ak je zápisnica v poriadku, vytlačí sa a podpíšu ju členovia komisie.

➡️ Zápisnica je po celý čas spracúvania až po jej podpísanie a odoslanie pod dohľadom všetkých členov komisie. ❗

➡️ Podpísaná zápisnica sa odošle do systému, čím sa uzavrie. Nikto už teda nemá prístup na vykonanie jej zmeny – ani zákonný, ani to nie je možné technicky.

➡️ Po tom ako je zápisnica podpísaná a odsúhlasená okresnou volebnou komisiou si môžu všetci členovia komisie vyhotoviť kópie, napríklad si ju môžu odfotiť. 📸 Na tento účel bude pre okrskové volebné komisie zabezpečená tlačiareň s kopírkou.

➡️ Zápisnicu však nesmú uverejniť s viditeľným podpisom (musia ho začierniť) kvôli GDPR.

Proces sčítavania hlasov si môžete pozrieť aj vo videu 👉

Tag: voľby ,voľby 2023