Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Právna analýza zákona o volebnej kampani – zhrnutie

Obsah

Právna analýza zákona o volebnej kampani – zhrnutie

2022

Analýza mapuje zraniteľnosť Slovenskej republiky voči hybridným hrozbám v oblasti ovplyvňovania volebných procesov identifikovaním medzier a slabých stránok v legislatíve Slovenskej republiky, osobitne so zameraním sa na aktuálne platnú právnu úpravu zákona o volebnej kampani. Zároveň navrhuje niekoľko opatrení a odporúčaní na skvalitnenie právnej úpravy, ktoré by prispeli k náprave identifikovaných zraniteľností a k posilneniu odolnosti a integrity volebných procesov pred hybridným pôsobením.

Návrhy na optimalizáciu legislatívy v oblasti volebnej kampane sa týkajú:

– Financovania volebnej kampane

– Volebnej kampane vedenej pred referendom

– Volebnej kampane v online priestore

– Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

– Volebného moratória

Viac informácií nájdete v PDF NA STIAHNUTIE

Tag: voľby