Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Mýty a fakty: Európska únia je pre Slovensko drahá a nevýhodná

Mýty a fakty: Európska únia je pre Slovensko drahá a nevýhodná

Častá je aj diskusia o tom, že členstvo v Európskej únii je pre Slovensko len finančnou záťažou bez zisku.

Fakty

Dôležité je si uvedomiť, že rozpočet Európskej únie, ktorý sa používa na financovanie politík uskutočňovaných na úrovni Európskej únie, je prevažne investičný nástroj. Jeho cieľom je dopĺňať národné rozpočty, pomáhať pri spoločných prioritách a podporovať činnosti, ktoré môžu byť účinnejšie ako opatrenia prijaté na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Európska únia má na obdobie rokov 2021 – 2027 vyčlenených 1 074,3 miliardy eur. Okrem toho je vyčlenených viac ako 800 miliárd eur v rámci balíčka NextGenerationEU na obnovu hospodárstiev členských štátov po pandémii COVID-19.

Rozpočet pre 2021 – 2027 rozdeľuje takmer rovnomerne (cca 30 %) prostriedky, ktoré sú určené pre

  • poľnohospodárstvo (keďže ide o jedinú politiku financovanú takmer výlučne zo spoločného rozpočtu),
  • regionálny rozvoj a politiku súdržnosti (ide o dôležitý zdroj pre kľúčové investičné projekty s cieľom znižovať regionálne rozdiely v Európskej únii)
  • a nové priority, ktoré zahŕňajú najmä boj proti klimatickým zmenám, či digitalizáciu.

Európska únia získava svoje príjmy zo štyroch hlavných zdrojov:

  • clá na dovoz z krajín mimo Európskej únie a odvody z cukru;
  • vlastné zdroje založené na HND (hrubý národný dôchodok) členských štátov,
  • vlastné zdroje ako odvody vyberané EÚ
  • a vlastné zdroje založené na DPH.

Členské krajiny vo všeobecnosti odvádzajú do rozpočtu 0,3 % zo svojho harmonizovaného základu DPH – keďže Európska únia funguje na princípe súdržnosti a kohézie, bohatšie krajiny platia viac a chudobnejšie menej.

Slovensko doteraz v rámci európskych rozpočtov vždy viac dostávalo, než dávalo – bolo teda takzvaným „čistým príjemcom“. Napríklad v roku 2020 sme odviedli do rozpočtu EÚ 957 mil. eur, no prijali sme viac ako 2, 593 mld. V rámci politiky súdržnosti, ktorou sa podporuje rozvoj menej rozvinutých regiónov Európskej únie, dostane Slovensko v „eurofondovom“ programovom období 2021 – 2027 viac ako 12,5 mld. eur.

Členstvo v Európskej únii je tak pre Slovensko vysoko výhodné a podporuje náš ďalší rozvoj.

Zdroj: Ministerstvo financií SREurópska komisia

Tag: dezinformácie ,