Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Zdieľame: Manipulácia s informáciami a zasahovanie zo zahraničia v kontexte volieb do Európskeho parlamentu 2024 

Obsah

Európska služba pre vonkajšiu činnosť: Manipulácia s informáciami a zasahovanie zo zahraničia v kontexte volieb do Európskeho parlamentu 2024

(originálny názov: Doppelganger strikes back: FIMI activities in the context of the EE24

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) je diplomatická služba Európskej únie, ktorá riadi diplomatické vzťahy EÚ s inými krajinami a vykonáva jej zahraničnú a bezpečnostnú politiku. 

Počas monitorovania informačného prostredia v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu 2024 získala ESVČ zásadné podozrenia na FIMI aktivity, ktoré podsúvali európskemu publiku ruské dezinformačné naratívy narúšajúce volebné procesy v členských štátoch EÚ. Cieľom bolo pravdepodobne ovplyvniť vnímanie a verejnú mienku voličov. Pojem FIMI označuje manipuláciu s informáciami a zasahovanie zo zahraničia, teda konanie, ktoré zámerne, koordinovane a manipulatívne realizujú štáty a neštátni aktéri s cieľom ohroziť alebo negatívne ovplyvniť hodnoty, postupy a politické procesy. 

Tieto aktivity boli zamerané predovšetkým na publikum vo Francúzsku a Nemecku, pričom ďalší obsah bol identifikovaný aj v poľštine, taliančine či španielčine. S cieľom účinne ovplyvniť verejnú mienku boli naratívy prispôsobené na prostredie jednotlivých krajín a zameriavali sa na citlivé témy ako je migrácia, energetika a klíma či vojna na Ukrajine. 

Spoločným prvkom týchto aktivít v rôznych európskych štátoch bolo vytváranie neautentických, falošných webových stránok, ktoré mali imitovať legitímne európske mediálne portály. Ich dôveryhodnosť bola spravidla podporená kopírovaním dizajnu a obsahu skutočného médiá a nenápadnou zmenou v názve falošnej domény. Na prvý pohľad bolo preto veľmi náročné identifikovať, že ide o podvod. 

Tieto aktivity boli označené ako „doppelganger“ kampaň. Ide o referenciu na nemecký folklór, v ktorom tento pojem označuje veľmi podobne alebo totožne vyzerajúcu osobu, ktorá nie je našim pokrvným príbuzným a spravidla predstavuje zlé znamenie. V niektorých prípadoch je toto označenie používané ako ekvivalent zlého dvojčaťa. O podozreniach Ruskom sponzorovaných „doppelganger“ kampaní v európskom digitálnom priestore prvýkrát informovala organizácia EU DisinfoLab už v roku 2022. 

Infraštruktúru kampane tvorili domény napodobňujúce známe európske médiá, ako sú Die Welt, Le Point, Le Parisien, La Stampa, La Repubblica, Polityka a Polskie Radio. Falošné domény boli zaregistrované v období od januára do mája 2024, teda len niekoľko mesiacov pred voľbami v júni 2024.  

Príklad „doppelganger“ stránky.

Okrem týchto imitujúcich domén bola v rámci FIMI kampane identifikovaná aj samostatná sieť 47 webových stránok vytvorených špeciálne na podporu cieľov tejto operácie. Tieto domény boli zaregistrované v dávkach v konkrétnych termínoch v roku 2023, čo indikuje koordinované plánovanie a realizáciu zo strany aktérov týchto aktivít. Analýza viac ako 650 článkov zo vzorky 20 záujmových webových stránok odhalila, že s približujúcim sa termínom volieb aktívne narastal aj počet príspevkov s kontroverznými témami týkajúcimi sa volieb do EP. 

Okrem samotnej siete falošných domén bol FIMI obsah koordinovane a systematicky amplifikovaný na sociálnych sieťach. Doppelganger kampaň sa spoliehala na sieť koordinovaných falošných účtov, ktoré posilňovali dosah FIMI obsahu na sieťach X a Facebook. Amplifikáciu obsahu bolo možné rozdeliť do 4 fáz: 

1. Prvotné publikovanie obsahu na sociálnej sieti  

Skupina neautentických účtov zverejní na sociálnych sieťach príspevky s krátkym textom, webovým odkazom na falošnú doménu a obrázkom vystrihnutým z článku. 

2. Masové zdieľanie publikovaného obsahu  

Krátko po prvotnom publikovaní začne väčšia skupina neautentických účtov hromadne zdieľať tento obsah. Počet „zosilňovačov“ zvyčajne prevyšuje viac ako 1 000 odlišných účtov. Táto metóda využíva štandardné funkcie platformy na neautentické zvýšenie viditeľnosti obsahu a potenciálneho vplyvu na cieľové publikum. 

3. Šírenie obsahu pomocou komentárov  

„Zosilňovacie“ neautentické účty následne pridávajú komentáre s odkazom na FIMI obsah na časové osi používateľov s veľkým počtom sledovateľov. Cieľom tejto metódy je zvýšenie prieniku medzi nové publikum.  

4. Zavádzanie pomocou presmerovania URL  

Internetový odkaz, ktorý zdieľajú neautentické profily presmeruje používateľa v priebehu sekúnd cez niekoľko sprostredkovateľských webových stránok a až následne sú presmerovaní k článku uverejnenom na doppelganger stránke. Zavádzajúcim presmerovaním URL je možné obchádzať blokovanie konkrétnych odkazov administrátormi sociálnych sietí.  

Na sociálnej sieti Facebook bolo rovnako zaznamenané využívanie platenej reklamy neautentickými stránkami na rozširovanie FIMI obsahu. 

Príklad sponzorovanej reklamy na neautentickej stránke (Facebook).

Doppelganger kampane poukazujú na pretrvávajúcu hrozbu zo strany zahraničných aktérov, ktorí využívajú FIMI a neautentické webové stránky na zasahovanie do demokratických procesov v celej Európe. Vydávaním sa za dôveryhodné médiá a využívaním aktuálnych spoločensko-politicky kontroverzných tém sa tieto operácie snažia ovplyvniť verejnú mienku, polarizovať spoločnosť a potenciálne ovplyvniť vnímanie občanov pred voľbami. 

Celú správu nájdete tu.

(dokument je dostupný v anglickom jazyku) 

Tag: dezinformácie , ,voľby ,zdieľame