Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Zdieľame: Boj Moldavska proti ruským hybridným hrozbám 

Obsah

Hybrid CoE: Boj Moldavska proti ruským hybridným hrozbám

(originálny názov: Hybrid CoE Working Paper 28: Moldova’s struggle against Russia’s hybrid threats: from countering the energy leverage to becoming more sovereign overall

Hybrid CoE je autonómna medzinárodná sieťová organizácia na boj proti hybridným hrozbám. Centrum bolo založené v roku 2017 prvými 9 členmi NATO a EÚ a nachádza sa vo fínskych Helsinkách. 

Len pred niekoľkými dňami sa vo svetových médiách objavila správa o požiadavke Podnesterska, moldavského separatistického regiónu, o ochranu pred tlakom moldavskej centrálnej vlády. Túto žiadosť adresoval miestny parlament Ruskej federácii, ktorá udržuje v regióne ovládanom prorusky orientovanými separatistami vojenskú prítomnosť. Ako uvádza slovenské Ministerstvo zahraničných vecí, tento región „je mimo faktického mocenského vplyvu vlády v Kišiňove“ a existuje „napätý stav medzi Moldavskou republikou a jeho separatistickou provinciou“. 

Špecifická poloha ako aj historické okolnosti robia z tohto regiónu jedinečný geopolitický kotol“, a teda ďalšiu z oblastí značného ruského pôsobenia. V minulosti sa viackrát vyskytli podozrenia o ruskom zasahovaní a ovplyvňovaní v Moldavsku. Proeurópsky orientovaná moldavská prezidentka, Maia Sandu, napríklad obvinila Ruskú federáciu v roku 2023 z pokusu o jej zvrhnutie a destabilizáciu situácie v štáte.  

Prečítajte si správu Európskeho centra výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám (Hybrid CoE) o ruskom hybridnom pôsobení v Moldavsku. 


Hybrid CoE využíva vo svojej správe Koncepčný model hybridného prostredia, ktorý poskytuje opis hlavných pojmov v oblasti hybridných hrozieb a znázorňuje ich vzťahy a prepojenia. Na základe tohto je správa venovaná ruskému pôsobeniu v Moldavsku, v 13 doménach hybridných hrozieb, a to najmä v období od moldavských parlamentných volieb v roku 2021 do septembra 2023. Všeobecné informácie a charakteristiku 13 domén nájdete tu.

V úvode správy sa uvádza, že Ruská federácia prejavuje v regióne svoje revizionistické ambície, a to najmä vojenskými, resp. hybridnými nástrojmi. Ide o ďalší dôkaz toho, že Rusko nepovažuje menšie štáty vo svojom postsovietskom priestore za suverénne. Z vybraných slabín sa v moldavskom kontexte dostali do popredia najmä nízka úroveň kvality verejnej správy a národnej identity. Tieto faktory boli identifikované ako oblasti najviac zneužívané ruským vplyvom. V článku sa bližšie pozrieme na 3 domény v moldavskom kontexte.

Grafická vizualizácia koncepčného modelu podľa dokumentu Prostredie hybridných hrozieb: Koncepčný model 
Zdroj: Hybrid CoE Working Paper 28 

Obrana/vojenská doména 

Moldavské ozbrojené sily dlhodobo čelia nedostatočným personálnymi kapacitám, nízkou úrovňou modernizácie a sú obmedzené sovietskou organizačnou kultúrou a výzbrojou. Najmä ruská invázia na Ukrajinu v tesnom moldavskom susedstve poukázala na potrebu reforiem v obrannej politike. Odhaduje sa, že na základnú modernizáciu by bolo potrebných aspoň 250 miliónov eur. Ďalšou dôležitou slabinou v tejto oblasti, ktorú aktívne využíva Ruská federácia je už spomínaný separatistický región Podnestersko. V tejto oblasti sa podľa odhadov nachádza asi 1700 ruských vojakov, ktorí slúžia ako jeden z hlavných „faktorov strachu“ pri hrozbe opätovného spustenia zamrznutého konfliktu medzi Podnesterskom a moldavskou centrálnou vládou. Je však potrebné povedať, že aktuálny rusko-ukrajinský konflikt do veľkej miery izoloval ruské sily prítomné v regióne. 

Verejná správa 

Nízka úroveň kvality verejnej správy v Moldavsku je podľa správy spôsobená najmä prístupom minulých vlád, ktorý spravidla charakterizovala rozsiahla korupcia, moc oligarchov a politický nepotizmus. Štátne inštitúcie sú tak často poddimenzované a chýbajú najmä kvalifikovaní, skúsení štátni úradníci. Je to aj dôsledok toho, že sa v minulosti vyskytli prípady, kedy boli štátni zamestnanci prepustení, uväznení alebo nútení opustiť krajinu, keď nová politická moc vytvorila vládu. Rusko už mnoho rokov využíva chronickú slabosť moldavskej verejnej správy na ovládnutie štátu, udržiava krajinu pod svojím vplyvom a bráni jej v uskutočnení významných reforiem a modernizácie. Takéto oslabenie štátu ruským škodlivým vplyvom zabraňuje proeurópskym zmenám v Moldavsku.     

Politika 

Politická doména je jednou s kľúčových v kontexte ruského hybridného pôsobenia a je zároveň najviac prierezovou, pretože svojou povahou môže zasahovať do všetkých ostatných domén. Vďaka svojmu rozsiahlemu vplyvu na mnohé moldavské politické strany mohlo Rusko dlhé roky ovplyvňovať moldavskú zahraničnú, obrannú a domácu politiku. Napriek tomu, že v posledných voľbách zvíťazila proeurópska politická strana, existujú dôkazy o ruskej politickej korupcii v Moldavsku. V roku 2022 bol jeden z lídrov opozičnej politickej strany obvinený z korupcie, kedy mala táto osoba podľa zverejnených nahrávok prijímať milióny dolárov z Ruska na fungovanie svojej politickej strany. Rovnako mu mali v prezidentských voľbách v roku 2020 asistovať príslušníci ruskej tajnej služby.  

13 domén hybridných hrozieb podľa koncepčného modelu 
Zdroj: Hybrid CoE Working Paper 28 

Tri uvedené domény sú len zlomok z celej siete rozsiahlych pokusov Ruskej federácie ovplyvňovať dianie v tomto regióne. Ukazuje sa, že najzávažnejšími slabinami Moldavska sú najmä systémové nedostatky v inštitucionálnych štruktúrach štátu a národná identita, ktorá je skôr konfliktným než spojovacím faktorom v spoločnosti. Vzhľadom na tieto faktory je veľmi ťažké nájsť ľudí s odhodlaním a presvedčením veriť a pracovať na myšlienke Moldavska ako národa a suverénneho štátu. Zároveň ide o predispozície, ktoré robia Moldavsko výnimočne zraniteľným voči hybridným hrozbám. 

Prekvapivý vývoj však ukázal, že aj v takto zraniteľnom prostredí dokázali zvíťaziť politické sily, ktoré odmietajú ruské zasahovanie a ovplyvňovanie. Paradoxne mali niektoré hybridné nástroje skôr opačný efekt. Napríklad ruské odstávky plynu a zinscenované protesty, ktorých cieľom bolo dosiahnuť pád proeurópskej vlády, viedli v skutočnosti k úspešnej diverzifikácii a nezávislosti Moldavska v energetickom sektore. Je teda možné argumentovať, že za posledný rok vykonalo Moldavsko viac pre posilnenie svojho štátu ako počas predchádzajúcich 30 rokov svojej nezávislosti. Zásadné zraniteľnosti však pretrvávajú, a preto je potrebné, aby moldavská vláda s podporou svojich európskych partnerov zamerala predovšetkým na riešenie slabých stránok štátu.  

Prípad Moldavska môže slúžiť ako inšpirácia a zároveň varovanie pre Slovenskú republiku. Inšpiráciou môže byť fakt, že aj napriek vyššie uvedeným podmienkam dokázala moldavská vláda aspoň čiastočne bojovať proti ruskému hybridnému pôsobeniu. Varovaním je najmä efektivita, akou dokážu externý aktéri využívať existujúce zraniteľnosti v konkrétnom prostredí a čase. 

Informácie o ďalších doménach a ruskom hybridnom pôsobení v Moldavsku nájdete tu.

(dokument je dostupný v anglickom jazyku) 

Tag: Hybrid CoE ,Rusko ,zdieľame