Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Zdieľame: Humor v online informačnej vojne: prípadová štúdia ruskej vojny na Ukrajine 

Obsah

Hybrid CoE: Humor v online informačnej vojne: prípadová štúdia ruskej vojny na Ukrajine

(originálny názov: Hybrid CoE Working Paper 26: Humour in online information warfare: Case study on Russia’s war on Ukraine) 

Humor ako nástroj boja proti dezinformáciám? Európske centrum výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám (Hybrid CoE) publikovalo výstup venovaný humoru v online informačnej vojne so zameraním na prípad konfliktu na Ukrajine.

Humor, satira či zosmiešňovanie protivníka boli fenomény, ktoré v minulosti často využívali štáty na dosiahnutie vlastných cieľov. Bol to však internet a najmä sociálne siete, ktoré tieto „nástroje“, resp. ich distribúciu vo veľkej miere sprístupnili širšiemu publiku súkromných používateľov a ich komunitám. Kreatívni jednotlivci tak môžu voľne produkovať a zdieľať satirickú tvorbu orientovanú na zosmiešňovanie a potláčanie dezinformácií. Hybrid CoE vo svojom dokumente prezentovalo príklady z praxe pri využívaní humoru ako nástroja boja proti dezinformáciám v aktuálnom konflikte na Ukrajine. 

Štandardné procesy ako overovanie faktov a vyvracanie neprávd sú veľmi dôležitými a neoddeliteľnými súčasťami boja proti dezinformáciám. Je však potrebné poukázať na skutočnosť, že ide zároveň o veľmi náročné a časovo nákladné procesy, ktorých výstupy často nie sú dostatočne pútavé pre širšie, všeobecné publikum. Práve v tomto kontexte môže svoje uplatnenie nájsť internetová satira. Humor síce nedokáže replikovať účinok monitorovania, vyvracania a edukácie o dezinformáciách, no pri týchto metódach zasa absentuje jedinečnosť a prístupnosť humorného spôsobu vyvracania dezinformácií a propagandy. Takýto prístup vedie k výmene tradičných rolí – trollovia a propagandisti už nie sú v pozícii, kedy na svojich oponentov útočia, obťažujú ich a vťahujú do zbytočných hádok, no sami sa musia brániť uštipačnej a zosmiešňujúcej satire. Aktéri šíriaci dezinformácie sa tak stávajú skôr terčom než nositeľmi výsmechu.  

Ďalšou zásadnou výhodou je budovanie neformálnej a dobrovoľnej siete jednotlivcov a skupín, čím vzniká relatívne efektívny a ľahko dostupný nástroj informačnej vojny pre liberálne demokracie. Výhodou takýchto komunít je ich dostupnosť, nakoľko málokedy disponujú špecifickými kritériami alebo mechanizmom na vstup a práve snaha zaujať a expandovať v čo najväčšiu skupinu je silnou motiváciou ich aktivity na sociálnych sieťach. Takto orientovaný humor sa tak podľa dokumentu stáva pomyselným „lepidlom“, ktoré drží skupiny pohromade a umožňuje masovú reakciu na dezinformácie. V prípade konfliktu na Ukrajine mali samostatne sa vytvárajúce komunity nie len pozitívny dopad na popieranie dezinformácií, no je im pripisovaný aj podiel na udržiavaní medzinárodnej podpory Ukrajiny, pretože humor a kreativita pomáhajú zmierňovať únavu a frustráciu zo zdĺhavej vojny. Príkladom takejto komunity je NAFO – The North Atlantic Fella Organization. Zaujímavým je tiež fakt, že sa menej formálny a satirický štýl pokúšajú s rôznorodou mierou úspešnosti zapojiť do svojej strategickej komunikácie aj inštitúcie niektorých štátov. Príkladom bola komunikácia českých orgánov týkajúca sa fiktívneho pripojenia územia Kaliningradu ovládaného Ruskou Federáciou pod názvom “Královec” k Českej republike, ktorá sa stala virálnou. V slovenskom prostredí je ako príklad možné uviesť komunikáciu facebookovej stránky Hoaxy a podvody – Polícia SR.

Takýto spôsob teda doplňuje komplexný proces dekonštrukcie dezinformácií zosmiešňovaním ich naratívov a autorov. Humor v online priestore – či už v podaní oficiálnych vládnych komunikačných orgánov alebo jednotlivcov konajúcich z vlastnej iniciatívy – môže predstavovať dôležitý dodatočný nástroj na posilnenie odolnosti informačného prostredia, ktorý dokáže šíriť svoje myšlienky aj medzi publikum, ktoré nie je naklonené konzumácii “nudných”, formálnych produktov. Dynamiku medzi dezinformačnými naratívmi a satirou je však možné vnímať aj z opačnej strany. Ako poukazuje Analýza slovenského dezinformačného prostredia na sociálnej sieti TikTok, nastavenie tejto platformy umožňuje fúziu dezinformácií so zábavným obsahom. Humor sa tak na jednej strane stal podporným nástrojom šírenia a na druhej strane nástrojom boja proti dezinformáciám.

(dokument je dostupný v angličtine) 

Celý dokument nájdete tu

Tag: dezinformácie ,Hybrid CoE ,Rusko ,Ukrajina ,zdieľame