Preskočiť na hlavný obsah

Kategória: Analýzy

Alt-tech platformy a dezinformácie Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR publikovalo analýzu dezinformačného prostredia na alt-tech platformách. Táto analýza sa venuje identifikácii slovenského obsahu a prepojení na vybraných alt-tech platformách za účelom zmapovania domáceho dezinformačného ekosystému na relatívne málo známych sociálnych médiách.   Pojem alt-tech predstavuje alternatívne platformy sociálnych médií, ktoré slúžia ako náhrada tradičným, „mainstream“...

Život dezinformácie: Od vzniku naratívu po jeho rozšírenie v slovenskom priestore Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR publikovalo analýzu šírenia dezinformačných naratívov v slovenskom priestore. Táto analýza sa venuje šíreniu zahraničných naratívov naprieč viacerými platformami – sociálnymi médiami aj webovými stránkami za účelom pochopenia celého cyklu a odhalenia zdrojov, cez ktoré zahraničné dezinformačné naratívy do...

TikTok: Analýza slovenského dezinformačného prostredia Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR publikovalo Analýzu slovenského dezinformačného prostredia na sociálnej sieti TikTok. Podobne ako na ostatných sociálnych sieťach, aj na TikTok-u je množstvo upraveného a vyfabulovaného obsahu či materiálu vygenerovaného umelou inteligenciou. Šírenie dezinformácií na TikTok-u je teda prirodzene problémom aj v slovenskom informačnom prostredí. Podľa...

Elections have always served as the cornerstone of any democratic society, representing the collective voice of the people. However, in this digital era, the arena for shaping public opinion has migrated to online platforms and social media. The responsible use of information has the potential to empower voters and fortify a strong democracy. Nevertheless, when...

Knowing one`s vulnerabilities is the first step in addressing them. Hybrid threats are increasingly used by hostile foreign actors to project their influence, undermine trust in democratically elected governments and sow discord among the population by increasing polarisation. In order to increase the resilience of Slovak public administration to foreign hostile influencing and manipulation, Centre...

Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR vydalo analýzu o parlamentných voľbách 2023, ktorá vrhá svetlo na naratívy spochybňujúce transparentnosť a dôveryhodnosť volebných procesov, ako aj snahy o zasahovanie do volieb pomocou dezinformácií. Súčasťou analýzy je aj hodnotenie reakcie zložiek štátnej správy na šírenie zavádzajúcich a klamlivých informácií, ako aj analýza reakcie sociálnych sietí a online platforiem...

123