Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Alt-tech platformy a dezinformácie

Obsah

Alt-tech platformy a dezinformácie

Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR publikovalo analýzu dezinformačného prostredia na alt-tech platformách. Táto analýza sa venuje identifikácii slovenského obsahu a prepojení na vybraných alt-tech platformách za účelom zmapovania domáceho dezinformačného ekosystému na relatívne málo známych sociálnych médiách.  

Pojem alt-tech predstavuje alternatívne platformy sociálnych médií, ktoré slúžia ako náhrada tradičným, „mainstream“ platformám (platformy spoločnosti Meta, Youtube a pod.). Sociálne médiá z kategórie alt-tech často poskytujú priestor tým, ktorí boli odstránení z tradičných sociálnych médií pre porušovanie podmienok služby. V tomto kontexte je dôležitou skutočnosťou, že alt-tech platformy nespadajú pod reguláciu prostredníctvom európskeho Digital Services Act, ktorý, okrem iného, kladie zvýšenú zodpovednosť na platformy za šírený obsah. Týka sa to najmä veľkých online platforiem s rozsiahlym počtom užívateľov (nad 45 miliónov aktívnych užívateľov v EÚ). Menšie alt-tech sociálne médiá tak majú perspektívu poskytovať priestor tvorcom rôzneho obsahu, často práve tvorcom dezinformačného a extrémistického obsahu. 

Slovenský obsah na platformách bol vyhľadávaný a analyzovaný v auguste a septembri 2023. Vzhľadom na časté cielenie na slovenské aj české publikum sú v tejto analýze prítomné aj české alt-tech kanály, na ktoré odkazovali slovenské telegramové kanály. Na základe identifikácie obsahu boli skúmané tieto platformy: 

Naprieč platformami boli ako dominantné identifikované témy pandémie, vojny na Ukrajine a domáceho diania. Na viacerých video portáloch sa nachádzajú archívy alternatívneho spravodajstva, prípadne dezinformačných influencerov. Platformy sú aktuálne využívané najmä ako ich záloha pre prípad zablokovania už existujúcich účtov či webstránok, nakoľko minimalistické pravidlá používania, ako aj ich laxné uplatňovanie v praxi umožňujú bezproblémové publikovanie a šírenie dezinformačného a konšpiračného obsahu.  

Alt-tech platformy sú aktuálne málo známym priestorom v slovenskom dezinformačnom prostredí, no existuje riziko, že pokiaľ by prišlo k striktnejšiemu uplatňovaniu podmienok používania na mainstreamových platformách, mohlo by dôjsť k rozsiahlej migrácii tvorcov dezinformačného obsahu práve na alternatívne platformy. 

Kompletnú analýzu nájdete tu:

PDF NA STIAHNUTIE 

Tag: dezinformácie ,Ministerstvo vnútra SR