Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

TrustLab: Výskyt a zdroje dezinformácií na hlavných sociálnych sieťach na Slovensku, v Poľsku a v Španielsku

Obsah

TrustLab: Výskyt a zdroje dezinformácií na hlavných sociálnych sieťach na Slovensku, v Poľsku a v Španielsku

TrustLab vydal štúdiu, ktorá meria rozšírenosť a zdroje dezinformácií na šiestich hlavných sociálnych platformách (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter a YouTube) v troch krajinách: na Slovensku, v Poľsku a v Španielsku. 71-stranová štúdia poskytuje referenčný bod pre hodnotenie politík a monitorovanie dezinformácií v rôznych časových úsekoch. Táto štúdia bola zadaná v rámci Kódexu postupov v oblasti dezinformácií, ktorého cieľom je dosiahnuť ciele usmernenia Európskej komisie z mája 2021, ktoré predostrelo širšiu škálu záväzkov a opatrení na boj proti dezinformáciám na internete.

  • V celkovej vzorke má Twitter najväčšiu relatívnu rozšírenosť dezinformácií, zatiaľ čo YouTube má najnižšiu. Dezinformačný obsah získal na Twitteri viac angažovanosti než obsah bez dezinformácií. Na TikToku je to bolo opačne.
  • V slovenskej vzorke sa užívatelia sociálnych sietí najľahšie stretnú s dezinformáciami na platforme Facebook. Nasledujú Twitter a TikTok. V slovenskom informačnom priestore bola najvyššia angažovanosť s dezinformačným obsahom na Youtube a Facebooku.

  • Na Slovensku analýza odporúča, aby vláda naďalej prijímala regulačné opatrenia proti šíreniu dezinformácií. Navrhuje tiež, aby boli podporené organizácie občianskej spoločnosti v ich úsilí o podporu mediálnej gramotnosti a zručností kritického myslenia medzi verejnosťou. Správa konštatuje, že slovenské mediálne prostredie je vysoko koncentrované, pričom väčšinu trhu kontroluje niekoľko dominantných hráčov. TrustLab vyzýva ku koordinácii prístupu viacerých zainteresovaných strán, vrátane vlády, platforiem sociálnych médií, organizácií občianskej spoločnosti a verejnosti.

    PDF NA STIAHNUTIE (v angličtine)


    Tag: dezinformácie