Preskočiť na hlavný obsah

Voľby 2023

Začiatkom mája 2024 publikovala Severoatlantická rada NATO vyhlásenie, ktoré vyjadruje kolektívne znepokojenie členských štátov NATO nad odhalením viacerých škodlivých aktivít Ruskej federácie na území aliancie. V nedávnej minulosti boli zaznamenané ruské nepriateľské činnosti v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Pobaltí, ale aj v priamom susedstve Slovenska – v Poľsku a Česku. Ruské škodlivé aktivity v severoatlantickom priestore úzko súvisia so snahami o podkopanie podpory západných spojencov pre Ukrajinu, ktorá sa už viac ako dva roky bráni ruskej vojenskej agresii.

Nová informačná kampaň proti dezinformáciám! Centrum boja proti hybridným hrozbám Ministerstva vnútra SR pripravilo informačnú kampaň s názvom „Je to PRAVDA?“, ktorá je zameraná na prevenciu a zvyšovanie povedomia verejnosti o dezinformáciách na internete. Vyvodenie zodpovednosti samotným tvorcom dezinformácií je v súčasnosti takmer nemožné. Potrebný je preto širší, inkluzívny prístup k posilňovaniu odolnosti verejnosti pred…

Napriek obrovskému informačnému presýteniu je možné aj z množstva verejných dát získať informácie, o ktorých ste možno ani netušili, že sa v tomto priestore nachádzajú. Niekedy pritom môže ísť aj o informácie, ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť štátu. Aktivita zameraná na získavanie takýchto komplexných údajov z bežne dostupných zdrojov informácií sa zvyčajne označuje ako OSINT. V tomto článkom vám priblížime, čo presne tento pojem predstavuje a aký je jeho význam pre boj proti hybridným hrozbám.

V dobe, ktorej dominuje rýchla výmena a šírenie informácií v online priestore je čoraz náročnejšie odlíšiť fakty od fikcie. Úloha organizácií, novinárov, ale aj obyčajných jednotlivcov na celom svete sa tak stáva vitálnou pre zabezpečovanie dôveryhodnosti spravodajských a informačných zdrojov.  Pre overovanie pravdivosti informácií sa však nemusíte spoliehať len na prácu overovateľov. V tomto príspevku vám ponúkneme dva spoľahlivé odkazy na boj proti nim.