Preskočiť na hlavný obsah

Voľby 2023

Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií V našom úvodnom článku sme prezentovali základné ciele vplyvových a informačných operácií Sovietskeho zväzu počas studenej vojny a paralely vtedajšieho sovietskeho a súčasného ruského pôsobenia. Ako bolo uvedené, poznanie minulosti môže pomôcť pochopiť modus operandi dnešných dezinformačných kampaní a prispieť k budovaniu odolnosti spoločnosti. Už dnes Vám preto prinášame druhú časť zo…

Život dezinformácie: Od vzniku naratívu po jeho rozšírenie v slovenskom priestore Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR publikovalo analýzu šírenia dezinformačných naratívov v slovenskom priestore. Táto analýza sa venuje šíreniu zahraničných naratívov naprieč viacerými platformami – sociálnymi médiami aj webovými stránkami za účelom pochopenia celého cyklu a odhalenia zdrojov, cez ktoré zahraničné dezinformačné naratívy do…

Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií Dezinformácie, ktoré sú najviditeľnejším a najviac diskutovaným nástrojom širšieho fenoménu hybridných hrozieb, nie sú len sprievodným negatívnym javom modernej, digitálnej doby. V komplexnom vývoji ľudskej histórie sme sa s úmyselne falošnými, zavádzajúcimi a manipulatívnymi informáciami mohli stretnúť v rôznych historických epochách. Z pohľadu histórie zohrali dezinformácie mnohokrát významnú rolu pri formovaní a v niektorých…

TikTok: Analýza slovenského dezinformačného prostredia Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR publikovalo Analýzu slovenského dezinformačného prostredia na sociálnej sieti TikTok. Podobne ako na ostatných sociálnych sieťach, aj na TikTok-u je množstvo upraveného a vyfabulovaného obsahu či materiálu vygenerovaného umelou inteligenciou. Šírenie dezinformácií na TikTok-u je teda prirodzene problémom aj v slovenskom informačnom prostredí. Podľa…