Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Zdieľame: Budovanie odolnosti proti hybridným hrozbám – príklady zo severských štátov

Obsah

Hybrid CoE: Budovanie odolnosti proti hybridným hrozbám – príklady zo severských štátov

(originálny názov: Hybrid CoE Working Paper 31: Hybrid CoE Working Paper 28: Building resilience to hybrid threats: Best practices in the Nordics)

Hybrid CoE je autonómna medzinárodná sieťová organizácia na boj proti hybridným hrozbám. Centrum bolo založené v roku 2017 prvými 9 členmi NATO a EÚ a nachádza sa vo fínskych Helsinkách.

Odolnosť voči hybridným hrozbám sa stala jedným z kľúčových prvkov budovania efektívnej národnej bezpečnosti, čo  potvrdzujú aj nedávne prípady z Pobaltia a Škandinávie, v ktorých došlo k viacerým závažným incidentom sabotáže podmorskej infraštruktúry, kybernetickým útokom či rušeniu GPS signálu leteckej dopravy. V reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine a ruské hybridné aktivity proti členským štátom NATO a EÚ prehodnotili viaceré štáty v týchto regiónoch prístupy k vlastnej bezpečnosti a obrane.  

V novom dokumente od Hybrid CoE sa dočítate viac o popredných opatreniach severských štátov – Dánska, Švédska, Nórska, Fínska a Islandu – k budovaniu odolnosti proti hybridným hrozbám. Poznatky zo severskej praxe sú pritom relevantné aj pre ostatné euroatlantické krajiny, ktoré čelia hybridným výzvam. Skúsenosti severských štátov a ich špecifické a jedinečné prístupy k národnej bezpečnosti a obrane štátu tak môžu slúžiť ako dôležitá inšpirácia pre krajiny mimo tohto regiónu.

Dokument porovnáva východiskovú situáciu a prebiehajúce reformy vo vyššie uvedených štátoch a poukazuje na spoločné črty aj rozdiely. Väčšina severských štátov pristupuje k bezpečnosti „holisticky“ – uplatňuje sa komplexný, celospoločenský prístup a do bezpečnostných stratégií a dokumentov sú integrované rôzne sektory spoločnosti, vrátane verejného, súkromného a občianskeho sektora. Dôraz je teda kladený na spoločenskú (societálnu) bezpečnosť a vytvorenie mechanizmov na zabezpečenie zdravého fungovania spoločnosti aj v prípade vojny či iného krízového stavu. Konkrétne modely bezpečnosti a obrany jednotlivých štátov sa už potom líšia v závislosti od historických či geopolitických špecifík. 

Materiál od Hybrid CoE bližšie analyzuje každý zo štátov a podrobnejšie rozoberá ich špecifiká na 5 úrovniach: celkový prístup k bezpečnosti a obrane, legislatíva a politiky, inštitucionálne štruktúry, spolupráca súkromného a verejného sektora a medzinárodná spolupráca. Napriek istým rezervám sú severské krajiny hodnotené ako pokrokové v prijímaní komplexných prístupov k národnej bezpečnosti a ich reformné aktivity v súvislosti s potrebou budovania odolnosti proti hybridných hrozbám hodnotia odborníci prevažne pozitívne.

Medzi príklady kvalitne hodnotených opatrení budovania odolnosti spoločnosti, ktoré severské krajiny prijali v posledných rokoch patrí: 

Všeobecne: 

– Legislatívne opatrenia v oblasti kontroly zahraničných investícií do citlivých oblastí.

Dánsko: 

– Zriadenie postu ambasádora pre technológie a digitalizáciu, ktorý vykonáva podporné činnosti v oblasti technológií, digitalizácie a kybernetickej bezpečnosti.

Švédsko: 

– Vytvorenie dedikovanej inštitúcie na budovanie psychologickej obrany, ktorá má bojovať s dezinformáciami a edukovať verejnosť o manipulácií informácií a vplyvových informačných operáciách. 

– Zriadenie postu národného bezpečnostného poradcu, ktorý koordinuje oblasť národnej bezpečnosti a odolnosti v rámci celej vlády a pôsobí ako kontaktné miesto pre rôzne zložky verejnej správy v oblasti hybridných hrozieb. 

Nórsko: 

Vytvorenie Národného spravodajského a bezpečnostného centra, ktoré prijíma a vyhodnocuje informácie o relevantných hrozbách od bezpečnostných a spravodajských zložiek štátu. 

Fínsko: 

– Legislatívne reformy, ktoré upravujú „šedé zóny“ v zákonoch, no zároveň dbajú na ústavnú ochranu práv a slobôd občanov. 

– Špecifické bezpečnostné opatrenia voči zahraničným subjektom v oblasti akvizície nehnuteľností v blízkosti kritickej a bezpečnostnej infraštruktúry štátu. 

Island: 

– Vytvorenie Národnej bezpečnostnej rady ako hlavného koordinátora bezpečnostnej politiky a odolnosti Islandu. 

Severské krajiny postupne budujú komplexný prístup k boju proti hybridným hrozbám. Napriek tomu, že sa konkrétna podoba reforiem a aktivít môže líšiť vzhľadom k legislatívnym a inštitucionálnym špecifikám severských štátov, ich reformné úsilie k budovaniu odolnosti predstavuje cenné ponaučenia na posilnenie národnej bezpečnosti v dobe eskalujúcich hybridných aktivít. Tieto aktivity môžu slúžiť ako vzor pre ostatné štáty, ktoré sa snažia posilniť svoju obranu pred komplexnými a dynamicky sa vyvíjajúcimi hrozbami. 

Celý dokument nájdete tu

(dokument je dostupný v anglickom jazyku) 

Tag: Hybrid CoE ,zdieľame