Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Mýty a fakty: Slovensko by malo byť neutrálne

Mýty a fakty: Slovensko by malo byť neutrálne

Zástancovia neutrality si myslia, že neutralita by viedla k zachovaniu mieru a umožnila by Slovensku vyhnúť sa negatívnym vplyvom medzinárodných kríz a konfliktov. Zároveň poukazujú na historickú krivdu v podobe mníchovskej zrady z roku 1938, kedy západní spojenci obetovali Česko-Slovensko v prospech širších záujmov a rovnako by postupovali aj teraz spojenci NATO.

Fakty

Základom neutrality však je, že by nám ju musel niekto garantovať. Zároveň by sme boli odkázaní sami na seba v prípade útoku na naše územie.

Najznámejším príkladom neutrality je Švajčiarsko, ktoré má vojenskú neutralitu garantovanú od čias parížskeho mieru z roku 1815. Počas 2. svetovej vojny bolo však švajčiarske územie viackrát narušené bojujúcimi stranami a v reakcii na Hitlerove plány muselo mobilizovať až 850 000 vojakov. Dnes Švajčiarsko investuje nemalé prostriedky do svojej obrany a má zavedenú povinnú vojenskú službu (na Slovensku zrušená v roku 2005). 

Obľúbenými príkladmi sú aj Fínsko, Švédsko či Rakúsko. Prvé dva zo spomenutých štátov však v reakcii na ruskú agresiu na Ukrajine, vyhodnotiac bezpečnostnú situáciu v Európe, požiadali v roku 2022 o vstup do NATO. Rakúsko síce podobné ambície nemá, nijako ho to však nezbavuje zodpovednosti za vlastnú obranu a investície do svojich ozbrojených síl. Všetky tri štáty napriek svojmu statusu míňajú na svoju obranu miliardy eur. V roku 2022 to je v prípade Švédska viac ako 6,33 miliardy, Fínska 3,57 miliardy a Rakúska takmer 3,38 miliardy. Spomínané Švajčiarsko minulo v roku 2022 na obranu približne 5 miliárd eur. Švajčiarsko ako aj Rakúsko je zároveň obkolesené členskými krajinami NATO. 

To, že neutralita nemusí znamenať mier, nám už niekoľko rokov ukazuje Ukrajina, ktorej neutrálny status neznamenal nič pre Rusko, ktoré najprv anektovalo Krym v roku 2014 a v roku 2022 spustilo plnohodnotnú inváziu na Ukrajine. Rovnako ako Ukrajina, čelili vojenskej agresii aj mimo zmluvných obranných zväzkov postavené Gruzínsko a Moldavsko. Neplatí teda, že by neutralita, alebo lepšie povedané postavenie mimo nejakej vojenskej aliancie, automaticky zaručovali mier či vyhnutie sa konfliktom a krízam.

Členstvo v NATO nám zároveň dáva ochranný dáždnik spojenectva. Pokiaľ by sa stalo, že akýkoľvek aktér by sa rozhodol zaútočiť na Slovensko, máme za sebou 30 spojencov, ktoré by sa za nás postavili. 

Z uvedeného vyplýva, že neutralita je princíp, ktorý v súčasnom bezpečnostnom prostredí nie je pre Slovensko relevantný.

Zdroj: Vojenské výdavky podľa krajín 2023 na webovej stránke World Population Review

Tag: dezinformácie ,ozbrojené sily