Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám: inštitucionálny rámec, návrhy a preventívne opatrenia

Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám: inštitucionálny rámec, návrhy a preventívne opatrenia

Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám prináša návrh inštitucionálneho rámca a opatrení na zvyšovanie odolnosti štátu.

Toto uznesenie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky z roku 2017 definuje najväčšie hybridné hrozby pre náš štát ako súčasti EÚ a NATO. Prináša návrh inštitucionálneho rámca a opatrení na zvyšovanie odolnosti. Kladie tiež dôraz na účinnú prevenciu.

EÚ vo svojej globálnej stratégii definovala hybridnú hrozbu ako jednu z najvážnejších bezpečnostných výziev. Keďže Slovenská republika je súčasťou tohto prostredia, čelí rovnakým typom hrozieb ako iné členské štáty. Preto vláda už v roku 2017 prišla s Návrhom Koncepcie pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám.

Obsahoval opatrenie na ustanovenie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorú by tvorili Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Prezídium Policajného zboru, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Cieľom bolo efektívne využitie už existujúcich systémov vyhodnocovania bezpečnostných rizík jednotlivými orgánmi Slovenskej republiky. Ďalej výmena skúseností v tejto oblasti a stály kontakt s prvkami obdobného zamerania na úrovni EÚ. Takisto zvýšenie úrovne bezpečnostného povedomia o rizikách spojených s prejavmi hybridných hrozieb u verejnosti a predstaviteľov verejnej moci.

K stiahnutiu: tu