Preskočiť na hlavný obsah

Kategória: Mýty a fakty o Európskej únii

Na internete koluje mýtus o tom, že kvôli nariadeniu EÚ budeme jesť cvrčky v rožkoch. Podľa dezinformátorov sa budú tajne pridávať do potravín. Fakty Terčom týchto mýtov je vykonávacie nariadenie Európskej komisie z 3. januára 2023, ktorým sa povoľuje umiestnenie čiastočne odtučneného prášku zo svrčka domového Acheta domesticus ako novej potraviny na trh. Cieľom tohto mýtu je podkopať dôveru...

Častá je aj diskusia o tom, že členstvo v Európskej únii je pre Slovensko len finančnou záťažou bez zisku. Fakty Dôležité je si uvedomiť, že rozpočet Európskej únie, ktorý sa používa na financovanie politík uskutočňovaných na úrovni Európskej únie, je prevažne investičný nástroj. Jeho cieľom je dopĺňať národné rozpočty, pomáhať pri spoločných prioritách a podporovať činnosti, ktoré môžu...

Často sa stretávame aj s mýtom, že Európska únia zasahuje častokrát bizarne do rôznych odvetví života ako napríklad nariadenie o zákaze predaja ohnutých banánov či uhoriek a zavádzanie noriem na rôzne elektrické spotrebiče. Je fakt, že Európska únia často prijíma smernice a nariadenia, ktoré sa týkajú tovarov a služieb. Ide však najmä o potrebu ochrany zdravia spotrebiteľa, aby mal na...

Známym mýtom o Európskej únii je aj fenomén tzv. bruselského diktátu o Európskej únii zloženej z úradníkov, ktorých cieľom je vymýšľať nezmyselné pravidlá a rozkazovať členským štátom. Fakty Vlády členských krajín spájajú dôležité aspekty suverénnej moci v nadnárodnom európskom rámci, no ani inštitúcie ako Európska komisia Európsku úniu neriadia. Dominantnú časť výkonu moci v Európskej únii majú v skutočnosti...

Častým mýtom je, že Slovensko vstupom do Európskej únie stratilo suverenitu. Slovensko sa stalo členom Európskej únie 1. mája 2004 na základe slobodnej vôle vyjadrenej v referende z mája 2003, kedy 92,46 % zúčastnených voličov (1 747 261 občanov) hlasovalo za vstup do Únie. Fakty Suverenita ako základný princíp štátu znamená to, že krajiny majú kontrolu nad tým, čo sa...