Preskočiť na hlavný obsah

Kategória: Mýty a fakty o NATO

V súvislosti s NATO sa častokrát objavuje dezinformácia, že 2 % slovenského HDP sa posiela do rozpočtu NATO. Fakty Toto tvrdenie nie je pravdivé. Slovensko sa zaviazalo, tak ako ostatné členské krajiny, dosiahnuť investície do obrany vo výške 2 % svojho HDP. Znamená to však investície do vlastných ozbrojených síl a teda nie do rozpočtu NATO. V skutočnosti neexistuje niečo ako „spojenecké ozbrojené sily“ a „obranný...

Zástancovia neutrality si myslia, že neutralita by viedla k zachovaniu mieru a umožnila by Slovensku vyhnúť sa negatívnym vplyvom medzinárodných kríz a konfliktov. Zároveň poukazujú na historickú krivdu v podobe mníchovskej zrady z roku 1938, kedy západní spojenci obetovali Česko-Slovensko v prospech širších záujmov a rovnako by postupovali aj teraz spojenci NATO. Fakty Základom neutrality však je, že by nám ju musel niekto garantovať. Zároveň by sme boli odkázaní sami na...

V rámci dezinformačných kampaní sa častokrát spomína tvrdenie, že NATO malo dať po skončení Studenej vojny prísľub Rusku, že sa nebude rozširovať ďalej na východ. K takejto písomnej dohode nikdy nedošlo. Fakty NATO bolo otvorené novým členom už od jeho vzniku v roku 1949. Samotná politika otvorených dverí NATO je deklarovaná v článku 10 Severoatlantickej zmluvy.  Vtedajšie diskusie v Kremli 7. až 10. februára 1990...

Kritici NATO hovoria, že Rusko bolo pre NATO vždy nepriateľom. Mýtus má pôvod skôr v subjektívnych pocitoch než v objektívnej realite. Fakty NATO je obranná aliancia, ktorá nie je hrozbou pre Rusko, ani žiadnu inú krajinu. V histórii vzájomného vzťahu boli obdobia, kedy na mieste boli dokonca úvahy o Rusku ako o potenciálnom budúcom členovi NATO. V roku...

V rámci dezinformačných naratívov sa častokrát objavuje tvrdenie, že NATO obkľučuje Rusko a predstavuje preň hrozbu. Fakty NATO je obranná aliancia, ktorej hlavným cieľom je chrániť svojich členov v rámci systému kolektívnej obrany. Oficiálnou politikou NATO je, že „Aliancia nevyhľadáva konfrontáciu a nepredstavuje pre Rusko žiadnu hrozbu“.  Bolo to Rusko, ktoré použitím vojenskej moci porušilo suverenitu a teritoriálnu integritu Gruzínska v roku 2008 a Ukrajiny v roku 2014 aj 2022. ...