Preskočiť na hlavný obsah

Značka: Úrad vlády SR

Keď v roku 1949 držali československí hokejisti v Štokholme nad rukami pohár majstrov sveta, nikto nečakal, že skončia v base. Za údajnú “velezradu” im komunistický režim vo vykonštruovanom súdnom procese nadelil exemplárne tresty a poslal ich do uránových baní v Jáchymove. Mali poslúžiť ako varovanie pre celú spoločnosť. Rok po víťazstve v Štokholme čakali hokejoví...

Bratislava, 20.09.2023 – Viac ako 70 zamestnancov štátnej a verejnej správy, ako aj zástupcov mimovládneho sektora prejavilo záujem dozvedieť sa viac o strategickej komunikácii, jej význame pre štátne inštitúcie a dôležitosti medzirezortnej spolupráce v komunikácii kľúčových tém, ktoré zavádza Koncepcia strategickej komunikácie SR. Spolu s partnermi Úradu vlády mali zástupcovia zúčastnených rezortov – MZ SR, MŽP SR, MZVEZ...

V stredu 13. septembra 2023 Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR odprezentovalo verejnú verziu Hĺbkovej analýzy zraniteľností vybraných orgánov štátnej správy voči hybridným hrozbám na konferencii Úradu vlády SR pod názvom “Stratkom: Slovenský príbeh”. Táto analýza je výsledkom širokej spolupráce Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy a bezpečnostnými zložkami. Cieľom...

O strategickej komunikácii Čo je to strategická komunikácia? Strategická komunikácia štátu je systematická a dlhodobá komunikácia, ktorá napĺňa strategické ciele štátu. Informuje verejnosť o tom, aké služby ponúka obyvateľstvu a aký význam má štát, jeho inštitúcie a občianska participácia na jeho fungovaní pre nás všetkých. Na komunikáciu s verejnosťou dávno nestačia tlačové správy či konferencie,...