Preskočiť na hlavný obsah

Značka: Dejiny HH

Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií Prinášame vám posledný príspevok zo série článkov Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií: Aktívne opatrenia. V predchádzajúcich článkoch sme poodhalili skryté pozadie dezinformačných operácií, ktoré počas studenej vojny vykonávali tajné služby Sovietskeho zväzu a socialistického Československa. Aktívne opatrenia, teda vplyvové aktivity sovietskej KGB a spriaznených tajných služieb, mali za cieľ rozkladať politický a ústavný...

Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií Po krátkej novoročnej prestávke vám opäť prinášame článok zo série Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií: Aktívne opatrenia. Ako ilustrovali prechádzajúce časti tejto série, obdobie studenej vojny bolo okrem neistoty z permanentne hroziaceho globálneho konfliktu charakteristické aj vzájomnými podvratnými operáciami. Odtajnené materiály osvetľujú tajné opatrenia štátov, ktoré boli častokrát cielené na podkopanie...

Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií V ďalšom článku zo série Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií: Aktívne opatrenia vám opäť priblížime fungovanie sveta tajných spravodajských operácií a dezinformačných kampaní, tentokrát z pohľadu socialistického Československa. Po monopolizácii politickej moci komunistami sa Československo stalo koncom 40. rokov členom sústavy socialistických štátov a satelitom Sovietskeho zväzu. Charakteristickou črtou tohto...

Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií V našom úvodnom článku sme prezentovali základné ciele vplyvových a informačných operácií Sovietskeho zväzu počas studenej vojny a paralely vtedajšieho sovietskeho a súčasného ruského pôsobenia. Ako bolo uvedené, poznanie minulosti môže pomôcť pochopiť modus operandi dnešných dezinformačných kampaní a prispieť k budovaniu odolnosti spoločnosti. Už dnes Vám preto prinášame druhú časť zo...

Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií Dezinformácie, ktoré sú najviditeľnejším a najviac diskutovaným nástrojom širšieho fenoménu hybridných hrozieb, nie sú len sprievodným negatívnym javom modernej, digitálnej doby. V komplexnom vývoji ľudskej histórie sme sa s úmyselne falošnými, zavádzajúcimi a manipulatívnymi informáciami mohli stretnúť v rôznych historických epochách. Z pohľadu histórie zohrali dezinformácie mnohokrát významnú rolu pri formovaní a v niektorých...