Preskočiť na hlavný obsah

Značka:

V dobe, ktorej dominuje rýchla výmena a šírenie informácií v online priestore je čoraz náročnejšie odlíšiť fakty od fikcie. Úloha organizácií, novinárov, ale aj obyčajných jednotlivcov na celom svete sa tak stáva vitálnou pre zabezpečovanie dôveryhodnosti spravodajských a informačných zdrojov.  Pre overovanie pravdivosti informácií sa však nemusíte spoliehať len na prácu overovateľov. V tomto príspevku vám ponúkneme dva spoľahlivé odkazy na boj proti nim. 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť: Správa o hrozbách manipulácie s informáciami a zasahovaní zo zahraničia (originálny názov: EEAS Report on Foreign Information Manipulation and Interference Threats) V dobe charakterizovanej digitalizáciou a vzájomnou prepojenosťou sa informačné prostredie stalo bojiskom a zároveň priestorom pre aktérov, ktorí sa polarizáciou spoločností, ovplyvňovaním ich verejnej mienky či snahami o spochybňovanie ich základných hodnôt...

Na internete koluje mýtus o tom, že kvôli nariadeniu EÚ budeme jesť cvrčky v rožkoch. Podľa dezinformátorov sa budú tajne pridávať do potravín. Fakty Terčom týchto mýtov je vykonávacie nariadenie Európskej komisie z 3. januára 2023, ktorým sa povoľuje umiestnenie čiastočne odtučneného prášku zo svrčka domového Acheta domesticus ako novej potraviny na trh. Cieľom tohto mýtu je podkopať dôveru...

Častá je aj diskusia o tom, že členstvo v Európskej únii je pre Slovensko len finančnou záťažou bez zisku. Fakty Dôležité je si uvedomiť, že rozpočet Európskej únie, ktorý sa používa na financovanie politík uskutočňovaných na úrovni Európskej únie, je prevažne investičný nástroj. Jeho cieľom je dopĺňať národné rozpočty, pomáhať pri spoločných prioritách a podporovať činnosti, ktoré môžu...

Často sa stretávame aj s mýtom, že Európska únia zasahuje častokrát bizarne do rôznych odvetví života ako napríklad nariadenie o zákaze predaja ohnutých banánov či uhoriek a zavádzanie noriem na rôzne elektrické spotrebiče. Je fakt, že Európska únia často prijíma smernice a nariadenia, ktoré sa týkajú tovarov a služieb. Ide však najmä o potrebu ochrany zdravia spotrebiteľa, aby mal na...

Známym mýtom o Európskej únii je aj fenomén tzv. bruselského diktátu o Európskej únii zloženej z úradníkov, ktorých cieľom je vymýšľať nezmyselné pravidlá a rozkazovať členským štátom. Fakty Vlády členských krajín spájajú dôležité aspekty suverénnej moci v nadnárodnom európskom rámci, no ani inštitúcie ako Európska komisia Európsku úniu neriadia. Dominantnú časť výkonu moci v Európskej únii majú v skutočnosti...

12