Preskočiť na hlavný obsah

Kategória: Voľby 2023

Každá politická strana a koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, má oprávnenie najneskôr do 21. augusta delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií.   Vo voľbách do Národnej rady SR kandiduje spolu 25 politických subjektov.   Kandidujúce politické subjekty prostredníctvom delegovaných zástupcov vo volebných komisiách vykonávajú kontrolu nad volebným procesom.   Pre parlamentné...

 MV SR zároveň zasiela voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou, materiály potrebné na hlasovanie.   Každému voličovi zapísanému do osobitného zoznamu voličov pre voľbu poštou bude doručená obálka na hlasovanie, návratná obálka a poučenie o spôsobe hlasovania, a to najneskôr do 21. augusta na adresu miesta pobytu v cudzine.   Pri elektronickom podaní MV SR voličovi nezasiela...

 Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená na Ministerstvo vnútra SR najneskôr do 9. augusta. Volič tak môže spraviť elektronicky alebo písomne.  Prinášame praktické informácie súvisiace s doručovaním volebnej zásielky do zahraničia.  AKÚ ADRESU UVIESŤ V ŽIADOSTI V žiadosti uvádza volič adresu miesta pobytu v cudzine, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie. Môže ňou byť...

 Kandidátne listiny pre voľby do NR SR predložilo 24 politických strán a 1 koalícia.  Na podaných kandidátnych listinách je uvedených celkovo 2 728 kandidátov.  Štátna komisia pre voľby a financovanie politických strán preskúma podané kandidátne listiny najneskôr do stredy 12. júla 2023.   Kandidátky politických strán a koalície, ktoré sú v súlade so zákonom, budú zaregistrované...

 Štátna komisia pre voľby a financovanie politických strán preskúma podané kandidátne listiny do 12. júla 2023. Na podaných kandidátnych listinách je uvedených celkovo 2 728 kandidátov.  Kandidátky politických strán a koalície, ktoré sú v súlade so zákonom budú zaregistrované najneskôr 22. júla 2023.  V tomto termíne štátna komisia určí žrebom čísla politických strán a koalície.  22. júla...

 VO VOĽBÁCH DO NR SR BUDE 5 996 OKRSKOV  Volebné okrsky a volebné miestnosti slúžia na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov.  Utvárajú ich starostovia obcí a miest. Volebný okrsok zvyčajne zahŕňa 1000 občanov a je vymedzený na konkrétne územie.   Volebná miestnosť by mala byť čo najľahšie prístupná pre zdravotne znevýhodnených voličov.  Pre hlasovanie poštou sú...

1234