Preskočiť na hlavný obsah

Kategória: Úrad vlády

O strategickej komunikácii Čo je to strategická komunikácia? Strategická komunikácia štátu je systematická a dlhodobá komunikácia, ktorá napĺňa strategické ciele štátu. Informuje verejnosť o tom, aké služby ponúka obyvateľstvu a aký význam má štát, jeho inštitúcie a občianska participácia na jeho fungovaní pre nás všetkých. Na komunikáciu s verejnosťou dávno nestačia tlačové správy či konferencie,...

Slovník Informácie vychádzajú z druhého vydania krátkeho terminologického slovníka pre oblasť hybridných hrozieb z dielne NBAC. Terminologický slovník sumarizuje aktuálne definície odborných termínov používané v oblasti boja proti hybridným hrozbám. Slovník je určený najmä pre potreby príslušníkov a zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorí sa problematike hybridných hrozieb venujú v rámci plnenia služobných alebo pracovných...

O strategickej komunikácii Čo je to strategická komunikácia? Strategická komunikácia štátu je systematická a dlhodobá komunikácia, ktorá napĺňa strategické ciele štátu. Informuje verejnosť o tom, aké služby ponúka obyvateľstvu a aký význam má štát, jeho inštitúcie a občianska participácia na jeho fungovaní pre nás všetkých.  Na komunikáciu s verejnosťou dávno nestačia tlačové správy či konferencie,...