Preskočiť na hlavný obsah

Autor EH

Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR vydalo analýzu o parlamentných voľbách 2023, ktorá vrhá svetlo na naratívy spochybňujúce transparentnosť a dôveryhodnosť volebných procesov, ako aj snahy o zasahovanie do volieb pomocou dezinformácií. Súčasťou analýzy je aj hodnotenie reakcie zložiek štátnej správy na šírenie zavádzajúcich a klamlivých informácií, ako aj analýza reakcie sociálnych sietí a online platforiem...

Keď v roku 1949 držali československí hokejisti v Štokholme nad rukami pohár majstrov sveta, nikto nečakal, že skončia v base. Za údajnú “velezradu” im komunistický režim vo vykonštruovanom súdnom procese nadelil exemplárne tresty a poslal ich do uránových baní v Jáchymove. Mali poslúžiť ako varovanie pre celú spoločnosť. Rok po víťazstve v Štokholme čakali hokejoví...

Bratislava, 20.09.2023 – Viac ako 70 zamestnancov štátnej a verejnej správy, ako aj zástupcov mimovládneho sektora prejavilo záujem dozvedieť sa viac o strategickej komunikácii, jej význame pre štátne inštitúcie a dôležitosti medzirezortnej spolupráce v komunikácii kľúčových tém, ktoré zavádza Koncepcia strategickej komunikácie SR. Spolu s partnermi Úradu vlády mali zástupcovia zúčastnených rezortov – MZ SR, MŽP SR, MZVEZ...

október 2022 Policajný zbor zverejnil komplexnú správu o priebehu informačnej operácie „cintorín Ladomirová“ zo strany Ruskej federácie na území Slovenskej republiky. Správa obsahuje nielen chronológiu udalostí, ale aj odhalenie samotnej informačnej operácie, vrátane hodnotenia jednotlivých príspevkov, ktoré boli použité na sociálnych sieťach, a to ako zo strany Policajného zboru, tak aj zo strany predstaviteľov Ruskej...

Vo februári 2023 publikoval Odbor komunikácie a prevencie Prezídia policajného zboru správu o dezinformáciách v slovenskom prostredí za rok 2022. Ako poukazuje správa, Slovensko sa v roku 2022 stalo centrom dezinformačných kampaní Ruskej federácie s historicky nevídanou intenzitou. Správa vydaná Policajným zborom SR detailne popisuje hlavné naratívy týkajúce sa vojny na Ukrajine a metódy tvorcov...

V januári 2022 publikoval Odbor komunikácie a prevencie Prezídia policajného zboru správu o dezinformáciách v slovenskom prostredí za rok 2021. Správa policajného zboru zdôrazňuje skutočnosť, že dezinformácie predstavujú významnú bezpečnostnú hrozbu pre túto krajinu. Jasne poukazuje na vážny vplyv dezinformácií na bezpečnosť a verejný poriadok na Slovensku. V roku 2021 sa intenzita a šírenie dezinformácií...