Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Život dezinformácie: Od vzniku naratívu po jeho rozšírenie v slovenskom priestore

Obsah

Život dezinformácie: Od vzniku naratívu po jeho rozšírenie v slovenskom priestore

Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR publikovalo analýzu šírenia dezinformačných naratívov v slovenskom priestore. Táto analýza sa venuje šíreniu zahraničných naratívov naprieč viacerými platformami – sociálnymi médiami aj webovými stránkami za účelom pochopenia celého cyklu a odhalenia zdrojov, cez ktoré zahraničné dezinformačné naratívy do slovenského priestoru prenikajú. 

Pri medzinárodnom šírení dezinformácií dochádza k transformácii obsahu a jeho prispôsobeniu pre rôzne cieľové skupiny publika. V slovenskom prostredí sa dezinformácie šíria rôznymi smermi, vrátane väčších webových stránok a sociálnych médií. Boli tiež identifikovaní aktéri, ktorých je možné označiť ako centrálny bod šírenia dezinformácií – napríklad telegramové kanály Slovanské noviny, Slovensko NEWS-FRONT.INFO a Casus Belli Live

Dezinformačné naratívy boli skúmané v lete 2023 a vybrané v prípade, že boli zdieľané vo dvoch alebo viacerých významnejších skupinách alebo kanáloch na Telegrame. Celkovo bolo skúmaných 7 naratívov, týkajúcich sa vojny na Ukrajine. 

Šírenie dezinformácií je komplexným procesom, ktorý sa skladá z viacerých fáz a transformácii obsahu. Vo všeobecnosti sa dezinformácie šíria rýchlo, ale ich skutočná popularita môže nastať až neskôr, napríklad počas druhej vlny, keď sa obnoví starší dezinformačný naratív. Celkovo je dôležité tieto trendy monitorovať a analyzovať, aby sme lepšie porozumeli ich dynamike a spôsobom, akým ovplyvňujú verejný diskurz. 

PDF NA STIAHNUTIE

Tag: dezinformácie ,Ministerstvo vnútra SR ,Ukrajina