Preskočiť na hlavný obsah

Značka: Rusko

Humor ako nástroj boja proti dezinformáciám? Európske centrum výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám (Hybrid CoE) publikovalo výstup venovaný humoru v online informačnej vojne so zameraním na prípad konfliktu na Ukrajine.

október 2022 Policajný zbor zverejnil komplexnú správu o priebehu informačnej operácie „cintorín Ladomirová“ zo strany Ruskej federácie na území Slovenskej republiky. Správa obsahuje nielen chronológiu udalostí, ale aj odhalenie samotnej informačnej operácie, vrátane hodnotenia jednotlivých príspevkov, ktoré boli použité na sociálnych sieťach, a to ako zo strany Policajného zboru, tak aj zo strany predstaviteľov Ruskej...

máj 2022 Webstránka sk.news-front.info je súčasťou Ruskom riadenej informačnej operácie, ktorá sa stala významným zdrojom škodlivých dezinformácií pre celý rad domácich aktérov. Slúži ako zdroj naratívov a dezinformačných obsahov, ktoré sa následne šíria v ďalších sociálnych sieťach so značným dopadom na verejnosť. Projekt News-Front bol založený v roku 2015 v Ruskej Federácii pričom registrátorom je...

V rámci dezinformačných kampaní sa častokrát spomína tvrdenie, že NATO malo dať po skončení Studenej vojny prísľub Rusku, že sa nebude rozširovať ďalej na východ. K takejto písomnej dohode nikdy nedošlo. Fakty NATO bolo otvorené novým členom už od jeho vzniku v roku 1949. Samotná politika otvorených dverí NATO je deklarovaná v článku 10 Severoatlantickej zmluvy.  Vtedajšie diskusie v Kremli 7. až 10. februára 1990...

Kritici NATO hovoria, že Rusko bolo pre NATO vždy nepriateľom. Mýtus má pôvod skôr v subjektívnych pocitoch než v objektívnej realite. Fakty NATO je obranná aliancia, ktorá nie je hrozbou pre Rusko, ani žiadnu inú krajinu. V histórii vzájomného vzťahu boli obdobia, kedy na mieste boli dokonca úvahy o Rusku ako o potenciálnom budúcom členovi NATO. V roku...

V rámci dezinformačných naratívov sa častokrát objavuje tvrdenie, že NATO obkľučuje Rusko a predstavuje preň hrozbu. Fakty NATO je obranná aliancia, ktorej hlavným cieľom je chrániť svojich členov v rámci systému kolektívnej obrany. Oficiálnou politikou NATO je, že „Aliancia nevyhľadáva konfrontáciu a nepredstavuje pre Rusko žiadnu hrozbu“.  Bolo to Rusko, ktoré použitím vojenskej moci porušilo suverenitu a teritoriálnu integritu Gruzínska v roku 2008 a Ukrajiny v roku 2014 aj 2022. ...

12