Preskočiť na hlavný obsah

Značka: dezinformácie

Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií V našom úvodnom článku sme prezentovali základné ciele vplyvových a informačných operácií Sovietskeho zväzu počas studenej vojny a paralely vtedajšieho sovietskeho a súčasného ruského pôsobenia. Ako bolo uvedené, poznanie minulosti môže pomôcť pochopiť modus operandi dnešných dezinformačných kampaní a prispieť k budovaniu odolnosti spoločnosti. Už dnes Vám preto prinášame druhú časť zo...

Život dezinformácie: Od vzniku naratívu po jeho rozšírenie v slovenskom priestore Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR publikovalo analýzu šírenia dezinformačných naratívov v slovenskom priestore. Táto analýza sa venuje šíreniu zahraničných naratívov naprieč viacerými platformami – sociálnymi médiami aj webovými stránkami za účelom pochopenia celého cyklu a odhalenia zdrojov, cez ktoré zahraničné dezinformačné naratívy do...

Dejiny hybridných hrozieb a dezinformácií Dezinformácie, ktoré sú najviditeľnejším a najviac diskutovaným nástrojom širšieho fenoménu hybridných hrozieb, nie sú len sprievodným negatívnym javom modernej, digitálnej doby. V komplexnom vývoji ľudskej histórie sme sa s úmyselne falošnými, zavádzajúcimi a manipulatívnymi informáciami mohli stretnúť v rôznych historických epochách. Z pohľadu histórie zohrali dezinformácie mnohokrát významnú rolu pri formovaní a v niektorých...

TikTok: Analýza slovenského dezinformačného prostredia Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR publikovalo Analýzu slovenského dezinformačného prostredia na sociálnej sieti TikTok. Podobne ako na ostatných sociálnych sieťach, aj na TikTok-u je množstvo upraveného a vyfabulovaného obsahu či materiálu vygenerovaného umelou inteligenciou. Šírenie dezinformácií na TikTok-u je teda prirodzene problémom aj v slovenskom informačnom prostredí. Podľa...

Investigace.cz: Zneužívanie modelov umelej inteligencie na manipuláciu a podvody (originálny názov: Testování hranice AI: Jak ušít manipulaci na míru)  Ako náročné je zneužitie voľne dostupných, generatívnych modelov AI na manipuláciu a podvody? Redakcia investigace.cz realizovala experiment, ktorého úlohou bolo zistiť, či sú obavy odborníkov o využívaní generatívnych modelov umelej inteligencie na manipuláciu s ľuďmi opodstatnené. Cieľom experimentu bolo...

Hybrid CoE: Identita ako nástroj dezinformácií: Zneužívanie sociálnych rozdielov v moderných spoločnostiach (originálny názov: Hybrid CoE Strategic Analysis 34: Identity as a tool for disinformation: Exploiting social divisions in modern societies)  Môže byť spoločenská identita zneužitá v prospech dezinformačnej kampane? Európske centrum výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám (Hybrid CoE) publikovalo výstup venovaný dynamike medzi spoločenskou...

12310