Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Hĺbková analýza zraniteľností vybraných orgánov štátnej správy voči hybridným hrozbám (verejná verzia)

Obsah

Hĺbková analýza zraniteľností vybraných orgánov štátnej správy voči hybridným hrozbám (verejná verzia)

V stredu 13. septembra 2023 Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR odprezentovalo verejnú verziu Hĺbkovej analýzy zraniteľností vybraných orgánov štátnej správy voči hybridným hrozbám na konferencii Úradu vlády SR pod názvom “Stratkom: Slovenský príbeh”.

Táto analýza je výsledkom širokej spolupráce Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy a bezpečnostnými zložkami. Cieľom hĺbkovej analýzy bolo nielen identifikovať zraniteľnosti, ale taktiež navrhnúť opatrenia na ich odstránenie. Analýza obsahuje úvodnú kapitolu, skúmajúcu celkovú architektúru systému na riešenie hybridných hrozieb v rámci štátnej správy, a 22 tematických kapitol, v ktorých sú analyzované zraniteľnosti voči špecifickým nástrojom hybridných hrozieb.

Ide o prvý dokument tohto typu, v ktorom sú komplexne zmapované zraniteľnosti štátnej správy SR voči hybridným hrozbám. Základom pre úspešné čelenie nebezpečenstvu, ktoré takéto skryté, podvratné pôsobenie voči strategickým a životným záujmom SR predstavujú hybridné hrozby, je totiž poznať vlastné slabé miesta.

Vzhľadom na citlivosť informácií obsiahnutých v hĺbkovej analýze bol originálny materiál schválený na zasadnutí Bezpečnostnej rady SR uznesením č. 818 dňa 12. apríla 2023 ako materiál podliehajúci ochrane utajovaných skutočností. Verzia, ktorú si môžete stiahnuť na tejto stránke, je upravenou verziou tejto analýzy pre potreby verejného šírenia a diskusie v radoch odbornej verejnosti. Boli z nej odstránené citlivé informácie, stále však predstavuje najkomplexnejšie zmapovanie zraniteľností voči hybridným hrozbám a zároveň ponúka konkrétne opatrenia na ich odstránenie.

PDF NA STIAHNUTIE

Tag: dezinformácie ,diaspóry ,ekonomické závislosti ,energetika ,infraštruktúra ,korupcia ,kultúra ,kybernetická bezpečnosť ,legislatíva ,médiá ,migrácia ,Ministerstvo vnútra SR ,Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ,nátlak na politikov ,polarizácia ,polovojenské organizácie ,sankcie ,školstvo ,spravodajské operácie ,strategická komunikácia ,Úrad vlády SR ,veľvyslanectvá ,verejná správa ,voľby ,zahraničné investície ,zbrane